Hospodářská lokalita Žitava

Überschrift: 

Hospodářská lokalita Žitava

Kurzfassung: 
Centrální poloha v Trojzemí Německa, Polska a Česka. Věda, výzkum a výroba v bezprostředním sousedství. Ideální podmínky podpory. Krátké cesty. Chytrá logistika a rychlé rozhodování. Zjistěte si více o hospodářské lokalitě Žitava.
Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Průmyslové plochy

Text: 
Oddělení Podpory hospodářství Vám kompetentně poradí s výběrem prostor pro Vaše podníkání, a s nákupem nemovitostí pro skladovací či výrobní účely, nebo nezastavěných plrůmyslových ploch.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Na následující stránkách naleznete přehled volných průmyslových ploch v Žitavě pro nové umístění Vaší firmy či pro její rozšíření. V současné době disponuje město Žitava celkem pěti kompletně na na inženýrské sítě napojenými průmyslovými zónami o celkové ploše 110 hektarů. Kromě toho Vám Oddělení podpory hospodářství může poskytnout detailní informace o dalších volných průmyslových plochách, pozemcích a nebytových, kacelářských či prodejních prostorách. Rádi Vám při hledání vhodného místa pro Vaše podnikání kompetentně poradíme.

Bild: 

Odvětvové Know-how

Text: 
Hospodářství žitavskpého regionu je charakteristické širokospektrým mixem odvětví, zastoupených konkurenceschopnými a flexibilními malými i středně velkými firmami.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Historické kořeny dnešní hospodářské lokality Žitava, které se ekonomicky dařilo již před rozdělením Evropy v období po druhé světové válce, lze dohledat v textilním, kovozpracujícím a automobilovém průmyslu. Dnes jsou klíčovými odvětvími regionu plastový průmysl, technologie povrchových úprav, a nové energetické a ekologické technologie, k jejichž současné špičkové úrovni přispívá rovněž zaměření zdejších vzdělávacích a výzkumných institucí. Dalším důležitým pilířem ekonomiky regionu a je kulturní a městský turismus a sportovní turistika v přilehlém Přírodním parku Žitavské hory. Zásadní pozici v hospodářském portfoliu Žitavy, jakožto centra Trojzemí Německo, Česko a Polsko, zaujímá rovněž obchod.

Bild: 

Dotace

Text: 
Firmy a podnikatelé činní v Žitavě mohou čerpat řadu dotací.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Iniciativy na podporu trhu s odborníky a specialisty

Text: 
Vedle konkrétní pomoci s hledáním kvalifikovaných pracovních sil a specialistů pro nově vznikající nebo rozšiřující se firmy je město Žitava aktivní i v marketingové podpoře trhu s odborníky.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Čísla, data, fakta

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks