Hospodářství Žitavy v číslech

Absatz: 
Titel: 
Investice, která se vyplatí
Text: 

Následující čísla a statistické přehledy Vám poskytnou malý náhled do investiční lokace Žitava. Další informace Vám na požádání rádi poskytnou pracovníci Odboru podpory hospodářství města Žitava.

 

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
1. Pracovní trh
Accordion Inhalt: 
Zaměstnanost dle odvětví (Správa města Žitava, 2016; zdroj: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2015)
Text: 

V Euroregionu Nisa, do kterého Žitava patří, žeje ca. 1,60 miliónů lidí.
(stav ke 31.12.2014, zdroj: www.neisse-nisa-nysa.org)

Přímo v Žitavě žije 27.000 obyvatel, z toho je ca. 15.600 osob v produktivním věku.
(stav ke 31.12.2015, zdroj: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2016).

Téměř 50% zaměstnanců je -  díky zdejší vysoké škole, jako největším zaměstnavateli - činných v odvětví služeb. Téměř čtrtina je zaměstnána ve výrobě, která tvoří druhý nejsilnější pílíř zaměstnání v regionu.

Titel: 
2. Firmy v Žitavě
Accordion Inhalt: 
Text: 

Žitava se může pochlubit zdravým mixem malých a středních firem. Ve shodě s čísly pracovního trhu je asi polovina žitavských firem činná v sektoru služeb, ostatní jsou průmyslové, řemeslné či obchodní firmy.

 

 

Titel: 
3. Obchod
Accordion Inhalt: 
Text: 

Žitava, ležící ve středu regionu plní také důležitou funkci v zásobování okolních obcí. Také poptávka a kupní síla sousedních zemí Polska a Česka stále narůstá.

Přímo v Žitavě je celkem  ca. 18.100 domácností (s dětmi do 18 let).
(stav ke 31.12.2015; Zdroj: Stadtverwaltung Zittau, Statistik Einwohnermeldeamt, 2015)

D§ležité ukazatele obchodu v Žitavě (relevantní pro maloobchod):
 

  • Index kupní síly: 82,5 %
  • Kupní síla: 4.666 € / osoba
  • Ukazatel centrality: 147,7 %

(stav 2014; zdroj: IHK Dresden, Standortzufriedenheitsanalyse IHK/HWK, 2014)

Titel: 
4. Turismus
Accordion Inhalt: 
Text: 

Žitava je známá svými na německém území jedinečnými postními plátny, které jsou magnetem pro návstěvníky. Rovněž z přilehlého Přírodního parku Zittauer Gebirge, pojmenovaném po ŽItavě přichází do města celá řada turistů.

Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších ukazatelů turistiky města Žitavy a společnosti Touristische Gebietsgemeinschaft Zittauer Gebirge (TGG), jejíž členem Žitava je.

Stav 2015 Žitava TGG
Počet ubytovacích zařízení 7  
Počet příjezdů 21.847 168.132
Počet noclehů 46.845 533.015
průměrný počet dnů pobytu 2,1 2,9
průměrné vytížení v % 42,5 32

 

Titel: 
5. Průmyslové zóny
Accordion Inhalt: 
Mapka průmyslových zón v Žitavě
Text: 

V Žitavě je v současné době celkem pět kompletně na inženýrské sítě napojených průmyslových zón, které zájemcům z řad investorů nabízí výrobní, skladovací či prodejní plochy pro nově vznikající firmy, či pro rozšíření provozu.

Pr§ůmyslová zóna typ Užitná plocha (ha) volná plocha (včetně možností)
abs. %
Žitava celkem   107,49 31,50 29,3%
Ferrolegierung Hirschfelde GE 5,70 0,97 17,1%
G.-Hauptmann-Str.17 GE 16,47 0,97 5,9%
Ottokarplatz GE 3,24 1,72 53,2%
Pethau GE 17,55 5,70 32,5%
Weinau GE|GI 64,54 22,14 34,3%

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks