Síťová struktura

Absatz: 
Text: 

Firmy a podnikatelé Horní Lužice si vytvářejí vzájmemně výhodnou síťovou strukturu. V průběhu několika let se zde etablovaly jak oborové, tak tematické siťové struktury, na jejichž platformě firmy společně čelí výzvám hospodářské globalizace. 

Přehled oborových síťových struktur naleznete v sekci klíčové obory.

 

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Svaz podnikatelů Žitavy a okolí Allgemeiner Unternehmerverband Zittau und Umgebung e.V.
Accordion Inhalt: 
Text: 

Kontaktní osoba: Bert Handschick

Bližší informace v němčině naleznete na  www.unternehmerverband-auv.de/

Titel: 
Sasko-české kontaktní centrum Obchodní a hospodářské komory IHK, pobočka Zittau
Accordion Inhalt: 
Text: 

Hospodářské vztahy mezi Českou Republikou a Saskem jsou definovány podobnými ekopnomickými strukturami, jejichž společným rysem je klíčková pozice automobilového a strojírenského průmyslu. Silný nárust obchodní bilance naslat vstupem Česka do EU dne 1. května 2004. Vzhledem k narůstajícím investicím saských firem v Česku se význam regionu Sasko pro české hospodářství neustále a stále rostoucím tempem zvyšuje.

Ve společném česko-saském prostoru se nabící celá řada příležitostí jak  k oboustranně výhodným obchodním a výrobním kooperacím, tak i k úzké spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje a v neposlední řadě také ke vzájemným drobným či velkým investicím. 

Česko-saské kontaktní centrum poskytuje firmám z obou zemí podporu v hledání vzájemně výhodných možností a příležitostí.

Kontakt:

Jiří Zahradník
Zahraneční spolupráce

Obchodní a průmyslová komora Industrie- und Handelskammer Dresden, pobočka Zittau
Kontaktní centrum pro sasko-českou hospodářskou spolupráci (Kontaktzentrum für Sächsisch-Tschechische Wirtschaftskooperation)
http://www.dresden.ihk.de/servlet/portal?knoten_id=74129&navpfad=7,74129&ref_knoten_id=74125&ref_detail=portal&ref_sprache=deu

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks