Iniciativy k zajištění dostatku odborníků a specialistů

Absatz: 
Text: 

Správní lidé, spolehliví a fundovaní odborníci či specialisté jsou pro růst a inovace firmy klíčovým faktorem.

Vedle konkrétní podpory při hledání odborníků pro nově vznikající či rozšiřující se firmy je Město Žitava aktivní i na poli podpory trhu s odbornými pracovními silami a specialisty. Cílem této iniciativy města je ukázat žákům, studentům a lidem hledajícím práci nové možnosti vzdělávání a zaměstnání v našem regionu. Je zde činných celá řada firem, které by hravě obstály v každém měřítku!

Za účelem naplnění tohoto cíle aktivně spolupracujeme se školami, vysokými školami, hospodářskými komorami, pracovním úřadem a agenturami práce kraje Görlitz.

Kromě toho vydává kraj Görlitz za podpory celé řady partnerů velice oblíbenou a úspěšnou každoroční brožurku  Insider - atlas (přehled) vzdělávacích institucí kraje, který je distribuován do všech škol v kraji. Doprovodně je každým rokem v květnu pořádán veltrh vzdělávání INSIDERTREFF.

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Noční směna - den otevřených firem
Accordion Inhalt: 
Text: 

Dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, nedostatečné povědomí o lokální tržní síle a místních firmách, jakož i klesající zájem o inženýrské studium a studium přírodních věd... To všechno podnítily žitavské podnikatele a oddělení podpory hospodářství města Žitavy k uspořádání pravidelné každoroční akce s názvem " Den otevřených firem", která se u návštěvníků setkává se stále větším zájmem. Firmy se otevírají návaštěvníkům, provádějí je po provozech, poskytují jim možnost exkurzí do výroby. Na místě jsou k dispozici kompetentní zástupci firem, kteří obzvláště těm, kteří se zajímají o vzdělání v oboru, či o možnost upatnění v dané firmě, rádi poskytnou veškeré informace. 

Termín na příští akci Spätschicht- den otevřených firem v roce 2021: Pátek, 05.11.2021 od 16-20 hodin.

Zúčastněné firmy:

 

Akce se koná za aktivní podpory Hospodářské komry IHK Dresden, pobočka v Görlitz a Žitavě a vysoké školy Hochschule Zittau/Görlitz..

Titel: 
Den návatu domů - burza pracovních míst pro všechny, kdo se vrací zpět do regionu, či v něm chce být (opět) výdělečně aktivni
Accordion Inhalt: 
Den návratu domů - akce s vánočními pohlednicemi
Akce s vánočními pohlednicemi
Text: 

Pod heslem "Smím ti ukázat svou sbírku zaměstnání?" nebo "k vánocům si nadělíme novou práci" zvou zaměstnanci oddělení podpory hospodářství měst Žitava a Ebersbach-Neugersdorf již po druhé na Den návratu domů. V letošním roce se koná ve čtvrtek, 27.12.2021 od 10-14 hodin v Rößlerově sálev obci Ebersbach-Neugersdorf  a nabídne nenucenou formou v předvánoční náladě příležitost k inspirativním rozhovorům. Kromě firem z nejrůzfnějších odvětví budou návštěvníkům k dispozici zaměstnanci města, kteří jim poskytnou informace ohldně kulturních a volnočasových možností ve městě. Všem, kteří by se rádi postavili na vlastní nohy a byli sami sobě šéfem, se mohou se zástupci Hospodářské komory  poradit o šancích podnikání či možnostech převzetí živnosti. Team z platformy jobs-oberlausitz.de poskytne účastníkům přehled o aktuálních volných místech na pracovním trhu regionu.

Zúčastněné firmy:

 

Titel: 
Veletrh absolventů - po stopách akademiků
Accordion Inhalt: 
Návštěva Veletrhu absolventů Bonding v Drážďanech
Text: 

Na Veletrhu absolventů se Žitava, respektive region Horní Lužice  prezentuje jako významná hospodářská lokalita. Cílovou skupinou jsou studenti hledající místo na praxi či téma pro svou závěrečnou práci a absolventi vysokých škol. Jako pořadatel této akce přijímáme od zdejších firem nabídky míst pro praxi, bakalářské či magisterské práce a nabídky zaměstnání.  Nabídka je pro firmy zdarma. V případě zájmu se s námi prosím spojte. 

Příští termíny Veletrhu absolventů:

 

  • Bonding Dresden, duben 2021 (ve spolupráci s hornolužickou marketingovou společností Marketinggesellschaft Oberlausitz) 
  • Trh pracovních míst  vysoké školy Hochschule Zittau/Görlitz, listopad 2021
Titel: 
Zittauer Berufepark - orientace ve volbě povolání
Accordion Inhalt: 
Text: 

Žitavský Berufepark je instrumentem včasné orientace ve volbě budoucího povolání. Firmy vyjíždějí za žáky přímo do škol a představují zde jak sebe, tak i své nabídky vzdělání v oboru. Akci pořádá oddělení podpory hospodářství města Žitavy ve spolupráci se třemi žitavskými středními školami.  

Na 50 firem a zařízení z Žitavy a okolí využívá hiž tradičně tujo každoroční nabídku a představue dospívajícím širokou paletu povolání, jako například oční optik, pečovatel či obráběcí měchanik CNC strojů. Na oboustranně výhodné akci získají žáci 7. až 9. třídy přehled o možnostech perspektivního vzdělání v regionu a zaměstnavatelé zase příležitost, informovat potenciální budoucí zájemce včas o pracovních a vzdělávacích možnostech ve své firmě. Paralelně s akcí berufepark pořádají střední školy Den otevřených dveří, kdy mohou budoucí žáci a jejich rodiče nahlédnout do všedního dne školy a udělat si obrázek o jejím profilu a s ním spojených možnostech dalšího vzdělání.  
 

Příští  Berufepark se bude konat v sobotu, 30. ledna 2021 10-13 hodin.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks