Klíčová odvětví

Überschrift: 

Klíčová odvětví

Kurzfassung: 
Historické kořeny dnešní hospodářské lokality Žitava, které se ekonomicky dařilo již před rozdělením Evropy v období po druhé světové válce, lze dohledat v textilním, kovozpracujícím a automobilovém průmyslu. Dnes jsou klíčovými odvětvími regionu plastový průmysl, technologie povrchových úprav, a nové energetické a ekologické technologie, k jejichž současné špičkové úrovni přispívá rovněž zaměření zdejších vzdělávacích a výzkumných institucí. Dalším důležitým pilířem ekonomiky regionu a je kulturní a městský turismus a sportovní turistika v přilehlém Přírodním parku Žitavské hory. Zásadní pozici v hospodářském portfoliu Žitavy, jakožto centra Trojzemí Německo, Česko a Polsko, zaujímá rovněž obchod.
Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Maloobchod

Text: 
Maloobchod hraje v Žitavě, městě s ukazatelem centrality o hodnotě148% významnou roli.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Cestovní ruch

Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Cestovní ruch je pro město jedním z nejdůležitějších hospodářských faktorů. V uplynulém roce zaznamenaly ubytovací zařízení Žitavu a Žitavských hor přes 160.000 dvou- až třídenních pobytů. Od roku 1974 otevřelo město Žitava vlastní Turistické infocentrum.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks