Cestovní ruch

Kurzfassung: 
Cestovní ruch je pro město jedním z nejdůležitějších hospodářských faktorů. V uplynulém roce zaznamenaly ubytovací zařízení Žitavu a Žitavských hor přes 160.000 dvou- až třídenních pobytů. Od roku 1974 otevřelo město Žitava vlastní Turistické infocentrum.
Absatz: 
Titel: 
Cestovní ruch v Žitavě
Text: 

Turistická Image Žitavy

Díky věhlasným, na území Německa jedinečným, postním plátnům se Žitava turistům úspěšně prezentuje jako „Město postních pláten“. Svou polohou v centru turistické destinace Přírodní park Žitavské hory, nesoucí jméno města, plní Žitava rovněž důležitou funkci spojovacího článku jednotlivých obcí regionu. Žitava, město v Trojzemí, ležící na hranici Německa, Polska a Česka je významným pojítkem v otevřené Evropě.

Turistická lákadla Žitavy a okolí

„Velké Žitavské postní plátno“ z roku 1472 a „Malé Žitavské postní plátno“ z roku 1573 jsou unikátními pamětihodnostmi evropské úrovně, přitahující do města stovky turistů.

Přírodní park Žitavské hory spolu s příléhajícími obcemi má pro každodenní cestovní ruch města zásadní význam.  Rekreační oblast o rozloze ca 35 km², s více než 300 kilometry dobře značených  turistických tras, nespočtem horských a skalních vrcholů a vyhlídek, hostinců a restaurací nabízí návštěvníkům celou řadu možností k výletům a odpočinku. Žitava a Přírodní park Žitavské hory se navzájem přirozeně doplňují, neboť každý návštěvník hor je také potenciálním návštěvníkem města a obráceně. 

Žitava, coby město v srdci Euroregionu Nisa a Trojzemí Česka, Německa a Polska tvoří významné pojítko v otevřené Evropě. Malebná krajina Trojzemí se svými rekreačními oblastmi v Žitavských, Lužických a Jizerských horách vybízí k návštěvě všech tří zemí. Turistické nabídky jednotlivých zemí přitom nabízí vhodnou příležitost pro vytváření přeshraničních projektů, jejichž výsledkem je  například oblíbená přeshraniční poutní stezka Via Sacra či Via Regia.        

Dalším významným aspektem cwestvoního ruchu a lákadlem především tustistů se zájmem o města a kulturu jsou okolní města.  Budyšín (Bautzen), Zhořelec (Görlitz), Lobava (Löbau), Kamenice (Kamenz), Žitava (Zittau) a Luban v Polsku tvoří tzv. Lužické Šestiměstí  (Oberlausitzer Sechsstädtebund). Dalšími významnými městy jsou Liberec a Praha v Česku, Dráždany v Německu a Wroclaw a Jelení Hora (Jelenia Góra) v Polsku.   

Ubytovací zařízení

Ke dni 31.12.2015 disponovalo město Žitava (včetně městských částí) následujícím počtem lůžek:

Hotely/Pensiony                        407 lůžek
Apartmány                                  139 lůžek
Ubytování v privátu                     20 lůžek
Celkem                                        566 lůžek

Tři z celkem dvanácti žitavských hotelů a penzionů, s celkovou kapacitou 172 lůžek, jsou německým svazem hotelů a restaurací DEHOGA (DEHOGA Bundesverband) hodnoceny třemi hvězdami.

Počet nabízených lůžek v Žitavě je s ohledem na vysokou kapacitu v okolí (Přírodní park Žitavské hory) dostatečný. Průměrná obsazenost hotelů a penzionů se v posledních letech drží na úrovni 42%.

Hospodářský faktor Cestovní ruch

Roční obrat cestovního ruchu v regionu činí 17,6 milionů euro (podle společnosti Dwif z roku 2011). Do statistiky jsou přitom zahrnuti jak návštěvníci hotelů a penzionů, tak i běžní jednodenní turisté s průměrnými denními výdaji, kteří tvoří takřka dvě třetiny obratu.

Dvě třetiny obratu tvořeného ubytovanými návštěvníky, zůstávají v pohostinství (ubytování a gastronomie). Obrat tvořený běžnými turisty se dělí rovnoměrně a to ca 40% mezi pohostinství a maloobchod.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks