Maloobchod

Absatz: 
Text: 

Pro žitavský maloobchod je typická hustá sít menších individuálních obchodů. Vysoká kvalita jejich služeb spolu s vysokým stupněm centrality vybízí k vyřízení nákupů na jednom místě, tzv. One-Stopp-Shopping. Hlavní nákupní zóna centra města prostupuje celým historickým jádrem.

Nejvyšší prioritou města je dlouhodobý rozvoj centra. Nástrojem k naplnění tohoto cíle jsou plány zástavby na základě plošného konceptu maloobchodu s cílem udržet a dále podpořit jak zásobování, tak i rozvoj centra. 

S cílem vyrovnat deficity v určitém sortimentu zboží, si město v centru ponechává větší plochu pro výstavbu nákupního centra. Ve společnosti DR Grund GmbH našlo město investora, který zde zamýšlí vybudovat specializované nákupní středisko.

Žitava se svými takřka 26.500 obyvateli a dalším ca 1,6 miliónem obyvatel přilehlého euroregionu vykazuje pro maloobchod velmi dobrou kupní sílu, která je z hlediska hospodárnosti podpořena vysokým stupněm centrality - téměř 148,8%.

V úzké spolupráci s marketingovým spolkem na podporu cestovního ruchu a podnikání Zittau lebendige Stadt e.V.  pořádá město Žitava celou řadu pravidelných akcí na podporu obchodu a marketingu:

  • aždou středu –  Středeční farmářský trh na tržišti / náměstí Rathausplatz  s ca. 40 prodejci
  • soboata – Sobotní farmářský trh Frischemarkt na náměstí Rathausplatz
  • Velikonoční trhy – velikonoční akce marketingové spolek Zittau lebendige Stadt e.V.
  • středa před Nanebevstoupení Páně – Městské slavnosti Spectaculum (středověké slavnosti)
  • červen – trinacionální farmářskýa řemeslný trh SAMSmarkt
  • červeneci – Městské slavnosti
  • 2. neděle v září –  den památek
  • 1. sobota v listopadu – Procházka shoping v historickém centru, organizuje spolek Zittau lebendige Stadt e.V.
  • 2. Advent – Svátky světla Lichterfest , organizuje spolek Zittau lebendige Stadt e.V.
  • 4. Advent – Žitavské vánoční trhy

 

S ciílem otevřít a ještě více oživit centrum města se Žitava zúčastňuje celé řady soutěží a akcí.  Příkladem je pravidelná účast na celosaské  "městské ofenzívě" s příznačným návzvem Vzhůru do centra (Ab in die Mitte!).

Titel: 
Účast na soutěži „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“
Text: 

Soutěž „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen", volně přeloženo "Vzhůru do centra! Saská městská ofenzíva" si klade za cíl učinit centrum města ještě atraktivnější jak pro obyvatele a  návštěvníky, tak pro podnikatele a prodejce. Podrobnější informace v němčině naleznete na stránkách soutěže:

www.abindiemitte-sachsen.de

Accordion: 

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks