Žitavská konference k plánovaným městským zakázkám - Vergabekonferenz dne 16. ledna 2019

Absatz: 
Text: 

Ve středu, dne 16. ledna 2019  se od 10 do 12 Uhr ve velkém sále žitavské radnice konala již druhá konference pro uchazeče o realizaci městských zakázek - 2. Zittauer Vergabekonferenz. Pozváni byli všichni podnikatelé, převážně z oboru stavebnictví, kteří mají zájem o realizaci na rok  2019 plánovaných městských zakázek. Na konferenci byly představeny plánované stavební záměry města Žitavy, kraje Görlitz, a společností Sadtwerke Zittau GmbH a SOWAGmbH.  Hlavními záměry jsou přitom stavby z oblasti podzemních a kanalizačních staveb, jakož i pozemní  stavby a dostavby. Informace ohledně aktuální právní úpravě v oblasti udělování městských zakázek a o elektronickém podání žádosti zájemcům poskytlo  oddělení poradenství pro udělování městkých zakázek společnosti Sachsen e.V. a eVergabe.de GmbH.

Podle slov vedoucí Odboru podpru hospodářství, paní Glorie Heymannové je hlavním cílem konference poskytnout místním firmám a podnikatelům včasné a dostatečné informoce ohledně plánovaných stavebních záměrech, získat jejich zájem a podpořit vzájemnou spolupráci mezi firmami z různých oborů napříč regionem. Pan dr. Andreas Brzezinski, jednatel Obdchodní a hospodářské komory k tomu dodal: "Tím, že návštěvníkům konference nabízíme odborné přednášky na téma aktuální právní úpravy v oblasti udělování městských zakázek a  elektronické podání žádostí chcem zajistit, aby zdejší podnikatelé obdrželi aktuální informace včas, stali se konkurenceschopnými a tím potažmo abychom na realizaci plánových zakázek dostali dostatek nabídek."

Akce byla pořádána Odborem podpory hospodářství města Žitavy ve spolupráci s Komorou řemeslníků Handwerkskammer Dresden a průmyslové a obchodní komorou Industrie- und Handelskammer Dresden, pobočkou v Žitavě. Jednalo se o neformální akci. Vypsání veřejné soutěže k jednotlivým stavebním záměrům proběhne nezávisle na této akci.
 

Příští akce s názvem Vergabekonferenz se bude konat v lednu 2020.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks