Průmyslová zóna Ferrolegierung

Absatz: 
Plánek průmyslové zóny Ferrolegierung, Hirschfelde
Plánek průmyslové zóny Ferrolegierung, Hirschfelde
Text: 

Poloha: Při vjezdu do městké části Hirschfelde ze směru od Žitavy přímo na rychlostní komunikaci B 99 směr Görlitz

Užitná plocha:  5,7 ha
Volná plocha: 0,6 ha
Stupeň obsazení: 86%

Majitel: soukromý majitel a Město Žitava
Požadovaná odvětví: Živnostníci a řemeslná výroba
Stavební práva: vyřízena, plán zástavby v plánování
kupní cena: 6 €/m²  plus poplatky za napojení

Dosavadní místní firmy:
ROSAG - Recycling
Sandstrahl Schuch - Oberflächenbeschichter
Tischlerei Prasse  - Tischlerei
Elektro Hilsberg - Elektromeister
IFB Halle GmbH - Forschung und Entwicklung

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks