Průmyslová zóna Ottokarplatz

Kurzfassung: 
Průmyslová zóna Ottokarplatz se nachází v blízkosti vysoké školy Hochschule Zittau-Görlitz nedaleko rychlostní komunikace B 96/99.
Absatz: 
Text: 

Poloha: Přímo na jižní čási městského okruhu Stadtring nedaleko rychlostních komunikací B 96, B 99 a B 178

Celková plocha: 5,2 ha
Užitná plocha: 3,3 ha
Volná užitná plocha: 1,7 ha
Stupeň obsazení: 47 %

Majitel: Město Žitava
Požadovaná odvětví: Výrobní firmy a řemeslná výroba
Stavební práva: vyřízena, veškeré pozemky jsou kompletně napojeny na inženýrské sítě
Kupní cena: ca. 13 €/m² včetně poplatků za napojení

Dosavadní místní firmy:
Graphische Werkstätten - Druckhaus
Techno-Innovation Zittau GmbH - Forschung, Montage und Entwicklung
Fleischerei Kummer - Fleischerei

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks