Naše město

Überschrift: 

Naše město

Kurzfassung: 
Jaká partnerská města má Žitava? Kolik obyvatel zde v současné době žije? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího naleznete v rubrice "Naše město".
Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Městská část Schlegel

Žitavské městské části

Text: 
K Žitavě patří celkem sedm městkých částí, které se severu a z jihu přiléhají k historicému centru městta. Jižně se rozkládající Hartau, Eichgraben a Pethau tvoří přirozený přechod města do úpatí Žitavských hor, městské části ležící na severu jsou charakteristické předevsím svými pro region Horní Lužice typickými a jedinečnými podstávkovými domy.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Neben dem Gebiet der historischen Stadt Zittau gehören inzwischen einige ehemalig eigenständige Orte zum Stadtgebiet. Hier möchten wir Ihnen die Ortsteile der Stadt Zittau vorstellen.

Bild: 

Partnerská města

Text: 
Žitava má sedm partnerských měst. Vztahy mezi Žitavou a jejími českými a polskými partnerskými městy jsou vzhledem ke vzájemné poloze ftěchto měst v Trojzemí velmi intenzivní a rozmanité.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Žitava má celkem sedm partnerských měst, se kterými udržuje různě intenzivní styky. Smyslem těchto partnerství je přeshraniční spolupráce v nejrůznějších oblastech života a vzájemné poznávání. Žitava se snaží, aby co největší počet Žitavanů tato partnerská města poznal osobně. Proto se vedení města trvale obrací na osoby, rodiny, školy, kluby a zájmové skupiny, firmy a instituce z Žitavy a okolí a nabízí jim možnost podpory tohoto mezinárodního přátelského partnerství. Výsledkem tohoto snažení jsou nejrůznější pravidelná zájmová setkání či příležitostné výjezdní exkurze do partnerských měst, kterých se může zúčastnit každý, kdo má zájem.
Linkliste: 

Bild: 

Historie města

Text: 
První městská práva udělil Žitavě ve 13. století český král Přemysl Otakara II. Až do 17. století patřila k Zemím Koruny české. V roce 1346 se města Budyšín (Bautzen), Lobava (Löbau), Zhořelec (Görlitz), Kamenice (Kamenz), Lubáň (Lauban) a Žitava (Zitta) za účelem ochrany míru a proti rytířským loupežným výjezdům spojila do spolku tzv. Šestiměstí ( Sechstädtebund). Vzhledem ke svému tehdejšímu hospodářskému významu a bohatým obchodním vztahům získala Žitva přívlastek „ Bohatá, velkorysá“ (die Reiche).
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
První městská práva udělil Žitavě ve 13. století český král Přemysl Otakara II. Až do 17. století patřila k Českému království. Historie města je velice barvitá. Svůj první městský erb obdržela Žitava ijž počátkem 14. století. Ve stejné době se první řemeslníci začali sdružovat do cechů. Jeden z prvních byl cech soukeníků, jejichž zvláštní postavení v hospodářství města je dodnes zřetelná z četných názvů obcí a čtvrtí, jako např. „Soukenická čtvrť „(Weberviertel) či „Soukenická ulice“ (Weberstrasse). Srdce města bylo ovšem rovněž sužováno četnými požáry. Poslední velký požár, během kterého byla zničen mezi jinými Johanniskirche, radnice a další významné budovy, zasáhl město v létě roku 1757.

Bild: 

Logo

Svazek měst „ Malý trojúhelník“

Text: 
Za zvláštní zmínku stojí svazek tří sousedních měst, tzv. „Malý trojúhelník“ mezi Hrádkem nad Nisou (CZ), Bogatyní (PL) a Žitavou (DE). Tento svazek vznikl v roce 2001 a od té doby udržuje čilou spolupráci na mnoha úrovních společenského života, mládežnickým parlamentem počínaje, přes mezinárodní spolupráci hasičů až po pořádání společných kulturních akcí.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks