Čísla- data - fakta

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Poloha
Accordion Inhalt: 
Text: 

Žitava leží v srdci Evropy, v oblasti tzv. Trojzemí, nedaleko hranic s Českem a Polskem. Z hlediska správy spadá město Žitava pod okres Görlitz.

27 km od Liberce

140 km od Drážďan

200 km do Wroclawi

Titel: 
Rozloha
Accordion Inhalt: 
Text: 

Celková rozloha města činí 6, 674 ha, z toho připadá 1 398 ha přímo na město Žitava a celkem 5 276 ha na přilehlé městské části. Centrum města (uvnitř městského obchvatu „Grüner Ring“) se rozkládá na ca 43,84 hektarech.
Celková rozloha okresu Görlitz: 2.106 km²

Titel: 
Nadmořská výška
Accordion Inhalt: 
Text: 

Náměstí (Markt): 242 mnm

Nádraží: 262 mnm

Titel: 
Městské části
Accordion Inhalt: 
Text: 
 • 02788 Dittelsdorf
 • 02788 Drausendorf 
 • 02763 Eichgraben 
 • 02763 Hartau 
 • 02788 Hirschfelde 
 • 02763 Pethau
 • 02788 Schlegel 
 • 02788 Wittgendorf 
Titel: 
Státní poznávací značky
Accordion Inhalt: 
Text: 
 • ZI
 • GR

 

Titel: 
Dopravní napojení
Accordion Inhalt: 
Text: 
 • B96: Oppach
 • B99: Görlitz (napojení na dálnici A4)
 • B178: Löbau, Bautzen (napojení na dálnici A4)
 • S132/R35: Liberec (CZ)
Titel: 
Letiště
Accordion Inhalt: 
Text: 
Titel: 
Logo a městský znak
Accordion Inhalt: 
Text: 

Logo je všem zájemcům pro nekomerční účely na požádání zdarma k dispozici. Jeho užití se řídí uživatelským řádem.

K užití městského znaku fyzickými či juristickými osobami dle soukromého či veřejného práva a veřejnými institucemi je zpravidla zapotřebí podat žádost na městské správě.

Právo používat ozdobný znak města přísluší výlučně primátorovi města.   

Titel: 
Maskot
Accordion Inhalt: 
Text: 

Co významně přispělo k bohatství a věhlasnosti města Žitava a jejího okolí?

Žitava, Město zahrad a „Cibuláček“

Vzhledem k vynikající zdejší těžké půdě se důležitým ekonomickým faktorem v okolí Žitavy již v 19. století stalo pěstování zeleniny.

Nemálo k tomu přispěla i klimaticky příznivá poloha v údolů v předhůří Žitavského pohoří, která Žitavě poskytla neocenitelnou výhodu oproti ostatním regionům Horní Lužice.

Ve třicátých letech byla jedním žitavským pěstitelem vypěstován nový druh cibule, terý byl pomenován „Žitavská žlutá“. Tento druh cibule byl pak pěstován žitavskými zahradníky, ačkoliv je zdejší půda „příliš dobrá“ pro pěstování cibule. Zmíněný druh cibule dodnes existuje jako semeno a je hojně pěstován.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks