Městská kronika

Absatz: 
Text: 

Osídlené oblasti kolem Žitavy patřily již v 11. století k Zemím Koruny české. První stavby se nacházely daleko za hradbami později se rozvíjejícího města.

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
13. století
Accordion Inhalt: 
Text: 

První zmínka o místě jménem Žitava (Zittau) pochází z roku 1238, kdy bylo v listině kláštera Marienthal. Zde se dočítáme o jistém pánu Častolovi ze Žitavy (Chastoslaus de Sitavia), českém šlechtici z rodu Ronovců, příznivci krále Václava I, který se spolu se svým mladším bratrem Jindřichem usadil na Žitavsku.

Král Přemysl Otakar II pak v roce 1255 objel vytyčené území, stanovil tak hranici budoucích městských hradeb a propůjčil městu městská práva. V upomínku na tuto historickou událost bývá u příležitosti významných svátků a oslav pořádán Žitavská jízda králů (Zittauer Königszug).

V roce 1268 darují páni Z Lipé (von Leipa) v  Žitavě mnichům Františkánského řádu klášter.

Titel: 
14. století
Accordion Inhalt: 
Text: 

Na ochranu proti zvůli šlechty a za účelem udržení míru se v roce 1346 města Budyšín (Bautzen), Zhořelec (Görlitz), Löbau, Kamenice (Kamenz), Lubáň (Luban) und Žitava (Zittau) spojily do spolku tzv. Šestiměstí(Sechsstädtebund). Těmto městům byla propůjčena zvláštní privilegia. Žitava se postupně stala nejbohatším městem Šestiměstí.

1348 bylo město císařem Karlem IV. do zástavy prodáno Vévodovi Rudolfu Saskému, o deset let později se město opět vykoupilo na svobodu.

1354 se datuje zahájení stavby 2. Žitavské radnice.

1359 řádí ve městě ničivé požáry, které se opakují i v roce 1422.

 

Titel: 
15. století
Accordion Inhalt: 
Text: 

 V roce 1424 podléhá město nadvládě Husitů.

Titel: 
16. století
Accordion Inhalt: 
Text: 

V roce 1545 dosazuje evangelicky orientovaná městská rada na místo faráře evangelického faráře  Heydenreicha, čímž v Žitavě vrcholí reformátorské snahy.

V roce 1555 napadla město morová epidemie a vyžádala si velké oběti na životech. V roce 1559 a 1599 se za hradby město vrátila znova.

V roce 1570 je celý areál hradu Oyibin propachtován městu Žitava a v roce 1577 jej zničil požár.

V roce 1586 je slavnostně otevřeno Žitavské gymnázium.

Titel: 
17. století
Accordion Inhalt: 
Text: 

Roku 1631 se Žitava zaplétá do Třicetileté války.

Smlouvou o Pražském Miru je Horní Lužice v roce 1635 připojena k Sasku.

 

Titel: 
18. století
Accordion Inhalt: 
Text: 

Ostřelováním rakouských vojsk během Sedmileté války propukl v roce 1757 poslední velký městský požár, během nějž vyhořela mimo jiné Kostel sv. Jana (Johanniskirche) a radnice.

Titel: 
19. století
Accordion Inhalt: 
Text: 

V roce 1840 byl položen základní kámen ke stavbě 3. Žitavské radnice, která byla slavnostně otevřena v roce 1845.

V roce 1854 byl dokončen Niský Viadukt na železniční trase ZIttau-Reichenberg. Hlavní nádraží bylo otevřeno v roce 1859.

V roce 1869 bylo dokončeno odkrytí městských hradeb.

V roce 1873 byly uvedeny do provozu Městské lázně (Zittauer Stadtbad).

V roce 1890 je uvedena do provozu úzkokolejka Zittau-Oyibin- Jonsdorf.

V roce 1894 byla v městské čtvrti Weinau postavena cyklistická závodní dráha s dřevěnou tribunou. Jedná se o nejstarší dřevěnou tribunu na území Německa. Tato dodnes na stadionu ve Weinau stojící tribuna je chráněna  památkovou péčí.

V roce 1895 začala regulace toku řeky Mandavy.

Mezi léty 1897 a 1900 založil ředitel továrny Mechanická tkalcovna (Mechanische Weberei), pan továrník Max Haar, k 25. výročí existence svého podniku nadaci se vstupním darem 50. 000 Marek za účelem založení dětského domova pro opuštěné děti. V roce 1899 daroval městu za tímto účelem pozemek v ulici Dresdner Straße. O tři roky později (28. 3. 1900) zde bylo slavnostně otevřeno první zařízení svého druhu, kojenecký ústav pro děti od 2 do 3 let.

Titel: 
20. století
Accordion Inhalt: 
Text: 

V roce 1902 se v Žitavě koná Hornolužická průmyslová a živnostnická výstava a při této příležitosti vyjíždí do ulic města první tramvaje, poprvé jsou vystaveny tzv. květinové hodiny (Blumenuhr).

V roce 1904 zahajuje provoz podnik Městské energetické závody a Tramvajový podnik města Žitavy.

Mezi lety 1906- 09 zahajuje provoz Městské krematorium.

V roce 1907 byly vytvořeny Žitavské květinové hodiny (Blumenuhr) na Řeznické baště (Fleischerbastei)

Mezi lety 1914-20 bylo postaveno žitavské gymnázium „Realgymnasium“ (Weinauschule)

V roce 1902 je obec Großporitsch připojena k Žitavě, v roce 1945 pak navrácena Polsku.

Mezi lety 1926-33 probíhá regulace roku řeky Nisy.

Mezi lety 1928-30 je vybudována Škola průmyslu a řemesla „Handwerk- und Gewerbeschule“ v ulici Schliebenstrasse.

Mezi lety 1928-34 proběhla přestavba jižního křídla starého kláštera na muzeum, Zelená kašna Born kašny „Grüne Born-Brunnen“ byla přemístěna z náměstí před nové muzeum.

V roce 1932 vypukl požár v žitavském divadle v ulici Neustadt.

V roce 1933 se v Žitavě se konají Oslavy tisíciletí Horní Lužice.

V roce 1936 bylo na městským okruhu „City-Ring“ slavnostní otevřeno nové divadlo „Grenzlandteater“.

V roce 1945 připadly stanovením nových poválečných hranic všechny východně od Nisy ležící původně žitavské oblasti Polsku. Žitava tak ztrácí městskou čtvrť Großporitsch (Porajow).

V roce 1969 byla založena Vysoká škola inženýrství, Přvním rektorem se stává profesor Hans Joachim Hildebrand.

V roce 1977 byl otevřen železniční hraniční přechod mezi DDR a ČSSR - Žitava-Liberec.

V roce 1988 slaví Žitava 750leté výročí od první písemné zmínky své existence.

V roce 1989 demonstrují tisíce občanů proti stávající mocenským strukturám v Berlíně a jejich zástupcům v okresních a obecních zastupitelstvích a uvádějí do pohybu sametovou revoluci, v němčině nazývanou „die Wende“.

3. 10. 1990 se DDR stává součástí BRD, vnější hranice EG se posouvá až k Nise.

V roce 1991 byl ukončen provoz hnědouhelného povrchového lomu Olbersdorf. Uhlí zde bylo těženo od roku 1912.

V roce 1992 byla založena Vysoka škola pro hospodářství, techniku a kulturu Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen Zittau/Görlitz (FH).

V roce 1993 byl založen mezinárodní vysokoškolský institut Žitava „Internationale Hochschulinstitut Zittau“, byl zahájen provoz prvních nově založených podniků v průmyslové oblasti Weinau a Pethau a otevřen trilaterální hraniční přechod v Žitavě (DE, CZ, PL)

Dne 1. srpna 1994 se Žitavastává okresním městem nově vzniklého saského hornolužického okresu, Žitavě je přiděleno pořadatelství 2. Zemské zahradnického veletrhu Sachsen 1999, poprvé se konají Žitavské městské slavnosti (od té doby jsou pořádány každoročně).

V letech 1994/1995 byly švýcarskou nadací Abegg-Stiftung Riggisberg restaurována obě Žitavská postní plátna z roku 1472 a 1573.

Dne 1. ledna 1995 je okres Horní Lužice přejmenován na zemský okres Löbau-Zittau.

V roce 1996 se Žitava se stává Statutárním městem (Große Kreisstadt). Po dlouhých 63 letech jsou veřejnosti představena nově zrestaurovaná Žitavská postní plátna.

Dne 28. května 1997 se Žitava coby zástupce Saska účastní sportovní soutěže „Welt-Challenge-Day“ a poráží svého soupeře Cloppenburg ( Niedersachsen).

V roce 1998 se poprvé konají městské slavnosti Zittauer Nächte a  „I. Spectaculum Citaviae“ (od té doby jsou pořádány každoročně).

Mezi dny 7. května až 17. října 1999 zve Žitava do přilehlé obce Olbersdorf na 2. saský zahradní veletrh Landesgartenschau Zittau /Olbersdorf. Dne 12. června 1999 je Velké žitavské postní plátno z roku 1472 konečně trvale výstavně uloženo v expozici Kostela sv.Kříže (Kirche zum Heiligen Kreuz).

Titel: 
21. století
Accordion Inhalt: 
Text: 

Mezi dny 7. -9. září 2001 se Žitava stává pořadatelem 10. Dne Sasů  „Tag der Sachsen“.

V období od 4. května do 3. listopadu 2002 se koná výstava Svět-moc-duch, nebo-li dům Habsburgů a Horní Lužice 1526-1635 (Welt- Macht -Geist, das Haus Habsburg und die Oberlausitz 1526 bis 1635).

Dne 1. května 2004 došlo připojením našich polských a českých sousedů jakož i dalších osmi států k Evropské unii k naplnění myšlenky společné Evropy. Od 30. dubna do 2. května byly nejen v přímo v místě Trojzemí (Dreiländerpunkt), ale také v obci Porajow  na polské straně, v Hrádku nad Nisou na české straně a v Žitavě na německé straně pod heslem „ Hvězdná Evropa“ pořádány velkolepé oslavy.

Rok 2005 je nazýván jubilejním rokem. V Žitavě se konají oslavy „750 let města Žitavy“.

Dne 21. 11. 2007 byl v noci ze čtvrtka na pátek, přesně v 0:00 starosty měst Žitava, Bogatynia a Hrádek nad Nisou slavnostně otevřen německo-polský hraniční přechod Kopaczóv-Oldřichov.

V roce 2007 proběhla soutěž o 1. Žitavskou královnu květin“ (Mira Weber).

V roce 2008 byla uctěna památka básníka Christiana-Weise a to při příležitosti 300. dne jeho úmrtí.

Dne 22. 02. 2008 byl slavnostně zahájen provoz závodních plaveckých drah v žitavském Městském bazénu ( Zittauer Stadtbad).

Rok 2009 byl jubilejním orkem, Žitava oslavuje 20 let od sametové revoluce1989.

V roce 2010 uběhlo již 20let od sjednocení Německa (Deutsche Einheit).

V roce 2010 (mezi dny 7. s 8. srpna) postihly Žitavu silné deště, které způsobily jednu z největších záplav, jaké region kdy zažil.

Dne 6. listopadu 2013 byl Městu Žitava je v rámci ceremonie na půdě Evropského parlamentu v Bruselu propůjčen a slavnostně předán titul „Evropské město sportu 2014“ (Europäische Stadt des Sports 2014).

Dne 1. června 2013 byl ve Sieniawce PL na kruhovém objezdu v ulici Wojewodschaftsstraße č. 354 otevřen hraniční most přes řeku Nisu.

V roce 2015 proběhla rekonstrukce žitavského náměstí Markt.

Dne 3. října 2015 byla slavnostně otevřena žitavská mateřská škola „Kleine Stadtentdecker“.

V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce žitavské radnice.

 

 

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks