Partnerská města Žitavy

Überschrift: 

Partnerská města Žitavy

Kurzfassung: 
Žitava má celkem sedm partnerských měst, se kterými udržuje různě intenzivní styky. Smyslem těchto partnerství je přeshraniční spolupráce v nejrůznějších oblastech života a vzájemné poznávání. Žitava se snaží, aby co největší počet Žitavanů tato partnerská města poznal osobně. Proto se vedení města trvale obrací na osoby, rodiny, školy, kluby a zájmové skupiny, firmy a instituce z Žitavy a okolí a nabízí jim možnost podpory tohoto mezinárodního přátelského partnerství. Výsledkem tohoto snažení jsou nejrůznější pravidelná zájmová setkání či příležitostné výjezdní exkurze do partnerských měst, kterých se může zúčastnit každý, kdo má zájem.
Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Pistoia

Text: 
Pistoia je město s hustými olivovými háji, vinohrady a ovocnými sady, ležící na úpatí Apeninského pohoří v severní Toskáně.

Bild: 

Liberec

Text: 
Město Liberec leží v Trojzemí, v blízkosti hranic z Německem a Polskem, přesněji řečeno v liberecké kotlině Žitavské pánve mezi masivy Ještědského pohoří a Jizerských hor.

Bild: 

Portsmouth

Text: 
Historie města se začala psát v roce 1790, kdy je poprvé písemně zmíněna obec se jménem Alexandria (původní název dnešního Portsmouthu).

Bild: 

Bogatynia

Text: 
Dnešní Bogatynia, město uhelných dolů vzniklo v roce 1260 jako Lužická Ves.

Bild: 

Villingen-Schwenningen

Text: 
Město Villingen- Schwenningen sestává ze dvou velkých městských částí, které byly dříve samostatnými městy.

Bild: 

Hrádek nad Nisou

Text: 
Hrádek nad Nisou je jedním z nejstarších sídlišť podél Lužické Nisy.

Bild: 

Zielona Góra

Text: 
Zielona Góra, německy „ Grünberg in Schlesien“ je dnes velkoměsto čítající 138 500 obyvatel.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks