Nemovitosti - obytné domy

Absatz: 
Titel: 
Böhmische Straße 30
Text: 

Nemovitost k prodeji se nachází v historickém centru Žitavy. Na pozemku stojí třípatrová budova s bytovými a nebytovými prostory ve velmi špatném stavu. Památkově chráněná budova je v současné době prázdná a bez nájemníků.

podrobné informace v NJ

 

Titel: 
Eckartsberger Straße 4
Text: 

Nemovitost se nachází v severní částí města. Jedná se o rohový pozemek, zastavěný obytným domech ve velmi špatném stavu. Dům je kompletně prázdný.

podrobné informace v NJ

Titel: 
Viebig 11, městská část Schlegel
Text: 

Pozemek se nachází v žitavské městské čtvrti Schlegel a je zastavěn dvoudomkem s dvougaráží. Obě bytové jednotky jsou v současné době plně pronajaty.

podrobné informace v NJ

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Všeobecné informace
Accordion Inhalt: 
Text: 

Věřejná nabídka nemovitostí města Žitavy se neřídí Směrnicí o zadávání veřejných zakázek a veřejných stavebních zakázek DE (VOB/VOL) a není vypsáním veřejné soutěže.  Zde uvedená nabídka tedy není výzvou k účasti ve veřejné soutěži, nýbrž pouze nezávaznou výzvou k podání nabídek koupě. Rozhodnutí o prodeji je vyhrazeno městské rado statutárního města Žitava. Podáním nabídky ke koupi nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy.

Zaslání podrobnějších informací o nabízených nemovitostech není vázáno na uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Veškeré informace byly zpracovány s nevyšší pečlivostí,  městský úřad města Žitavy přitom neručí za správnost, úplnost či aktuálnost údajů, především za úplnost a aktuálnost znázorněných plánků, a v žádném případě neručí za škody vzniklé na základě možných odchylek.  Uvedené údaje slouží pouze k popsání stavu nemovitosti. 

 

                                                                                                                                                                      

Titel: 
Smluvní podmínky
Accordion Inhalt: 
Text: 

Smluvní podmínky města Žitava pro prodej zastavěných a nezastavěných pozemků

Prodejní cena je určena výlučně tržní hodnotou nemovitosti. Tato hodnota je určena nezávislým znalcem. Náklady na vypracování znaleckého odhadu jdou k tíži zájemce o koupi a jsou uhrazeny předem, respektive po podpisu kupní smlouvy.Prodejní cena je zásadně určena tržní hodnotou nemovitosti. Tato hodnota je určena nezávislým znalcem. Náklady na vypracování znaleckého odhadu jdou k tíži zájemce o koupi a jsou uhrazeny předem, respektive po podpisu kupní smlouvy.

Náklady na zaměření, výměru či částečnou výměru dosud nevyměřených pozemků jdou k tíži kupujícího.

Kupující se v kupní smlouvě zavazuje k odpovídajícím investicím do pozemku (doba trvání, objem, způsob financování plánovaných opatření).

Kupujícímu bude dále vyúčtován poplatek za stočné, který je stanoven na základě stanov stočného města Žitavy.

V katastru nemovitostí bude zapsáno právo zpětné koupě ve lhůtě 10ti let (v případě dalšího prodeje či neprovedení investic), respektive ujednání o vyplacení případného majetkového prospěchu vzniklého na základě opětovného prodeje dané nemovitosti městu Žitava.

Náklady související s provedením kupní smlouvy (notářské poplatky, poplatky katastrálního úřadu, daň z převodu nemovistosti) jdou k tíži kupujícího.

Rozhodnutí o prodeji je vyhrazeno městské radě ve veřejném zasedání. Konkrétní rozhodnutí o prodeji stanoví správní a finanční výbor rady města na veřejném zasedání. Rozhodnutí rady města zveřejněno v příslušném úředním listu, případně v denním tisku. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné při prodejích pod hranici hodnoty nemovitosti dle Rozhodnutí rady statutárního města Žitava č. 044/201 k 8. změně stanov.

Prodej za cenu nižší, než je tržní cena nemovitost,  musí být dle obecní vyhlášky Svobodné země Saska schválen orgánem právního dohledu okresu Görlitz.

 

Titel: 
Kontakt
Accordion Inhalt: 
Text: 

Městská správa města Žitavy
Odbor pozemků a výměry

Adresa
Sachsenstraße 14
02763 Zittau

Poštovní adresa
Stadt Zittau
Referat Grundstücke und Vermessung
Postfach 1458
02754 Zittau

Kontaktní osoba
Heike Barmeyer

     Tel. 03583 752-382
     Fax 03583 752-343
     E-Mail: grundstuecke@zittau.de

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks