Stavební pozemky

Absatz: 
Titel: 
Stvební pozemky "Am Walde" v Žitavě, městská čtrť Eichgraben
Text: 

Splňte si svůj sen bydlení ve vlastním domě v bízkosti krásné přírody a kupte nebo rezervujte si právo stavby v nabízené lokalitě. Pozemky jsou napojeny na inženýrské sítě (plyn, pitná vody, kanalizace, elektřina, telefon). Výstavba se  řídí ustanoveními aktuálního stavebního plánu (v NJ) , viz.  1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXI.

V lokalitě  "Am Walde", určené k výstavbě rodinných domů si můžete vybrat pozemky...

...na okraji města Zittau
.. na hranici lesa na samém úpatí Žitavských hor "Zittauer Gebirge",
...v klidném okolí města

Se stavbou rodinného domu je možno začít ihned.

Text: 

Stavební pozemky jsou o velikosti od 559 m² do 768 m².

Základní hodnota pro určení hodnoty nemovitosti tzv. "Bodenrichtwert" činí u všech uvedených pozemků 45,00 €/m².

Nabídku dostupných stavebních pozemků naleznete zde

Titel: 
Lokalita k zástavbě rodinnými domy "Pescheckstraße"
Text: 

_________________________________________________
 

Ausschreibung Grundstücksverkauf mit der Zielsetzung der Entwicklung eines Eigenheimstandortes

Zum Exposé

 

Text: 

... Lage in beliebtem Wohngebiet Zittau-West

... Grundstück zentrumsnah

... angrenzend an den Westpark

... nahe der Badeoase Olbersdorfer See

Die Angebotsfrist endet am 15. März 2019.

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Všeobecné informace
Accordion Inhalt: 
Text: 

Věřejné nabídka nemovitostí města Žitavy se neřídí Směrnicí o zadávání veřejných zakázek a veřejných stavebních zakázek DE (VOB/VOL) a není vypsáním veřejné soutěže.  Zde uvedená nabídka tedy není výzvou k účasti ve veřejné soutěži, nýbrž pouze nezávaznou výzvou k podání nabídek koupě. Rozhodnutí o prodeji je vyhrazeno městské rado statutárního města Žitava. Podáním nabídky ke koupi nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy.

Zaslání podrobnějších informací o nabízených nemovitostech není vázáno na uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Veškeré informace byly zpracovány s nevyšší pečlivostí,  městský úřad města Žitavy přitom neručí za správnost, úplnost či aktuálnost údajů, především za úplnost a aktuálnost znázorněných plánků, a v žádném případě neručí za škody vzniklé na základě možných odchylek.  Uvedené údaje slouží pouze k popsání stavu nemovitosti. 

 

Titel: 
Smluvní podmínky
Accordion Inhalt: 
Text: 

Smluvní podmínky měst Žitavy pro prodej zastavěných a nezastavěných pozemků

Prodejní cena je určena výlučně tržní hodnotou nemovitosti. Tato hodnota je určena nezávislým znalcem. Náklady na vypracování znaleckého odhadu jdou k tíži zájemce o koupi a jsou uhrazeny předem, respektive po podpisu kupní smlouvy.Prodejní cena je zásadně určena tržní hodnotou nemovitosti. Tato hodnota je určena nezávislým znalcem. Náklady na vypracování znaleckého odhadu jdou k tíži zájemce o koupi a jsou uhrazeny předem, respektive po podpisu kupní smlouvy.

Náklady na zaměření, výměru či částečnou výměru dosud nevyměřených pozemků jdou k tíži kupujícího.

Kupující se v kupní smlouvě zavazuje k odpovídajícím investicím do pozemku (doba trvání, objem, způsob financování plánovaných opatření).

Kupujícímu bude dále vyúčtován poplatek za stočné, který je stanoven na základě stanov stočného města Žitavy.

V katastru nemovitostí bude zapsáno právo zpětné koupě ve lhůtě 10ti let (v případě dalšího prodeje či neprovedení investic), respektive ujednání o vyplacení případného majetkového prospěchu vzniklého na základě opětovného prodeje dané nemovitosti městu Žitava.

Náklady související s provedením kupní smlouvy (notářské poplatky, poplatky katastrálního úřadu, daň z převodu nemovistosti) jdou k tíži kupujícího.

Rozhodnutí o prodeji je vyhrazeno městské radě ve veřejném zasedání. Konkrétní rozhodnutí o prodeji stanoví správní a finanční výbor rady města na veřejném zasedání. Rozhodnutí rady města zveřejněno v příslušném úředním listu, případně v denním tisku. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné při prodejích pod hranici hodnoty nemovitosti dle Rozhodnutí rady statutárního města Žitava č. 044/201 k 8. změně stanov.

Prodej za cenu nižší, než je tržní cena nemovitost,  musí být dle obecní vyhlášky Svobodné země Saska schválen orgánem právního dohledu okresu Görlitz.

 

 

 

Titel: 
Kontakt
Accordion Inhalt: 
Text: 

Stadtverwaltung Zittau
Referat Grundstücke und Vermessung

Hausanschrift
Sachsenstraße 14
02763 Zittau

Postanschrift
Stadt Zittau
Referat Grundstücke und Vermessung
Postfach 1458
02754 Zittau

Ansprechpartnerin
Heike Barmeyer

     Tel.        03583 752-382
     Fax        03583 752-343
     E-Mail   grundstuecke@zittau.de

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks