Kulturněhistorické muzeum Františkánského klaštera

Überschrift: 

Kulturněhistorické muzeum Františkánského klaštera

Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Kabinet kuriozit

Stálá expozice

Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Highlight 2017: Zcela jinak. Reformace v Horní Lužici

Text: 
Od 30. července 2017 do 7. ledna 2018 schválilo město Žitava projekt „Tváře reformace v Horní Lužici, v Česku a Slezsku 2012-2017" v kulturní oblasti Horní Lužice - Dolní Slezsko, jehož realizace vyrcholí speciální výstavou " Zcela jinak. Reformace v Horní Lužici".
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Nyní je již výstava k reformaci v Horní Lužici minulostí... Vypůjčené výstavní exponáty - mezi nimi i vzácný Nesenův kalich - byly navráceny zpět do sbírek, náš domácí výstavní prostor byl opět přestavěn do původní podoby a připraven na další výstavu. Celkem výstavu k reformaci v Horní Lužici shlédlo 11. 000 návštěvníků. Na našich stránkách Vám nabízíme malé shrnutí výstavy. Odkud přicházeli návštětvníci? Co se je na výstavě obzvlášť zaujalo? Výstava epitafů v Klášterním kostele zůstává samozřejmě i nadále přístupná veřejnosti!

Bild: 

Knihovna a historie

Text: 
Matkou žitavkých muzeí je bezesporu historická městská knihovna "Ratsbibliothek". Historické poklady z této knihovny jsou dnes pečlivě uchovávány v knihovně Christian-Weise-Bibliothek.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Zvláštní výstavy

Text: 
Kromě stálých výstav mohou návštěvníci shlédnout pravidelné dočasné výstavy doprovázené bohatým programem s přednáškami, komentovanými prohlídkami v němčině a zajímavými exkurzemi.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Kromě stálých výstav mohou návštěvníci shlédnout pravidelné dočasné výstavy doprovázené bohatým programem s přednáškami, komentovanými prohlídkami v němčině a zajímavými exkurzemi.

Bild: 

Max Langer, Krajina

Sbírky

Text: 
Městská muzea Žitava se mohou chlubit rozsáhlým sbírkovým fondem, jehož počátky sahají staletí zpět a který je neustále rozšiřován o nové exponáty.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks