Knihovna

Absatz: 
Text: 

Matkou žitavkých muzeí je historická městská knihovna "Ratsbibliothek". Historické poklady z této knihovny jsou dnes pečlivě uchovávány v nejstarším fondu městské knihovny  Christian-Weise-Bibliothek.  Městská muzea města Žitavy dnes spravují pouze malou "pracovní" knihovnu a části původní gymnazijní knihovny.

Hlavním tématem spravovaných knih jsou dějiny regionu, města, lokálního umění a zdejšího muzea, jakož i všeobecné dějiny umění. Na seznamu spravovaných knih najdeme rovněž několik významných písemností k výročí narození, úmrtí či jiným důležitým událostem osobnícho života Žitavanů , několik časopisů či písemností z archivního fondu.

Návštěvu knihovny je nutné předem domluvit a objednat.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks