Kulturní stezka města Žitava

Absatz: 
Text: 

Žitavská Kulturní stezka propojuje celou řadu pamětihodností, z nichž snad nejvýznamnější jsou hostorické náměstí "Markt" s impozantní budovou radnice, sedmipatrová Solnice "Salzhaus", bývalý Františkánský klášter - dnes Kulturněhistorické muzeum města Žitavy a Řeznická bašta s věhlasnými květinovými hodinami, nacházející se na zeleném městském okruhu "Grüner Ring". OVýjimečným zážitkem a rovněž odměnou za vystoupání celkem 266 schodů je výhled z věže Kostela Sv. Jana "Johannisturm". Ovšem největšímy poklady města jsou bez pochyby Velké Žitavské postní plátno z roku 1472, vytavené v muzeu Kostela Sv. Kříže a Malé Žitavské postní plátno z roku 1573, jediné "Arma Christi" plátno na území Německa, které mohou návštěvníci obdivovat ve Františkánském klášteře.

Text: 

Mobilní aplikace "Kulturpfad-Ap" vznikla za finanční podpory v rámci malých projektů Evropské Unie, ze zdrojů programu Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V A / 2014-2020.

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Mobilní aplikace "Kulturpfad App"
Accordion Inhalt: 
Text: 

V červenci roku 2017 byla zprovozněna mobilní aplikace města ŽItavy "Kulturpfad App". Ve vzájemné spolupráci města Hrádek nad NIsou a Euroregionu Nisa vyvinutá aplilkace má návštěvníkům žitvské Kulturní stezky umožnit stáhnout si do svého mobilního telefonu či tabletu informace k jedotlivým zastavením na Kulturní stezce a tak se přímo na místě dozvědět co nejvíce o jednotlivých pamětihodnostech.

Aplikaci v německém a českém jazyce si můžete stáhnout na webové adrese: www.zittau-tour.de .

Mobilní aplikace "Kulturpfad-Ap" vznikla za finanční podpory v rámci malých projektů Evropské Unie, ze zdrojů programu Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V A / 2014-2020.

Titel: 
01 Radnice - Markt 1
Accordion Inhalt: 
Text: 

Dominantou historického centra je zajisté budova radnice, postavená v letech 1840-1845 městským stavitelem Schrammem podle plánů architekta Schinkela. Budova, připomínající svým stylem typický italský renesanční „Palazzo grande“ vykazuje ovšem řadu architekturických prvků klasicismu. Pískovcové sochy v průčelí budovy z ateliéru drážďanského sochaře Beyera představují řecké bohyně Themis, symbol spravedlnosti a Sophii, symbol moudrosti.

Titel: 
02 Bývalý radniční sklep - Markt 2
Accordion Inhalt: 
Text: 

V budově se nacházejí sklepení bývalé radnice s krásnými gotickými klenbami ze 14. století. Renesanční portál na ulici Johannisstraße pochází z doby kolem roku 1600. 

Titel: 
03 Klášterní sklípek (Klosterstube)
Accordion Inhalt: 
Text: 

V této bývalé pivnici s gotickým sklepem se nachází jedna z nejstarších hospod ve městě. Fasáda domu byla při přestavbě na počátku 20. století osázena bohatou sochařskou výzdobou.  

Titel: 
04 Noackův dům - Markt 6
Accordion Inhalt: 
Text: 

V uceleném uličním průčelí domů na severní straně náměstí působí Noackův dům nejvíce velkolepým dojmem. Barokní stavbu nechal vybudovat v roce 1689 žitavský obchodník a senátor Andreas Noack.

Titel: 
05 Městská lékárna (Stadtapotheke) - Markt 10
Accordion Inhalt: 
Text: 

Historie městské lékárny sahá až do roku 1519. Dům zdobený vzácnými arkýři byl postaven v roce 1707 a po velkém požáru v roce 1757 opět zrekonstruován. 

Titel: 
06 Bývalý hostinec "U zlatého slunce" (Zur Goldenen Sonne) - Markt 9
Accordion Inhalt: 
Text: 

Dům z roku 1710, který byl nejvýznamnějším hotelem ve městě, je skvostnou barokní stavbou s cenným pískovcovým portálem. 

Titel: 
07 Knižecí ubytovna (Fürstenherberge) - Markt 13
Accordion Inhalt: 
Text: 

Tento bývalý hotel by postaven v roce 1767 v rokokovém slohu. Rada města zde ubytovávala své nejvýznamnější hosty, mimo jiné zde v srpnu 1813 přenocoval císař Napoleon I. před Bitvou u Lipska.  

Titel: 
08 Markt 21-23
Accordion Inhalt: 
Text: 

Měšťanské domy z 16. až 19. století, jejichž jádro tvoří středověké pivovarnické domy s klenbovými sklepy, byly v průběhu času několikrát přestavěny a rozšířeny. 

Titel: 
09 Bývalý Městský soud (Amtsgericht)- Markt 24
Accordion Inhalt: 
Text: 

Na západní straně náměstí Markt se tyčí budova starého Obvodního soudu. V roce 1678 ji postavil tehdejší starosta Johann Philipp Stolle. Slohově se jedná o přechod mezi pozdní renesancí a raným barokem.   

Titel: 
10 Kašna Mars (Rolandova studna -Rolandbrunnen) - Markt
Accordion Inhalt: 
Text: 

Martovu neboli Rolandovu kašnu vytvořil v roce 1585 sochař Zimmermann. Na bohatě členěném renesančním sloupu znázorňuje postavu boha Marta. Ovoce, klasy a tkalcovské člunky symbolizují zdroje žitavského bohatství.  

Titel: 
11 Pop-Art-čtvrť „Mandauský lesk“ (Mandauer Glanz)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Bytové domy z 80. let 20. století, jejichž fasády navrhl v letech 2009/10 berlínský umělec Sergej Alexander Dott, jsou dnes čtvrtí v centru města v uměleckém směru Pop-art. 

Titel: 
12 Dům pana Dornspacha
Accordion Inhalt: 
Text: 

Dornspachův dům je vzácnou renesanční stavbou z roku 1553, kterou nechal postavit a kde do roku 1580 žil starosta N.v.Dornspach. Zajímavý je sloupový ochoz na dvoře domu s lodžiemi. Dnes se v nejstarším měšťanském domě ve městě nachází historický hostinec.  

Titel: 
13 Kostel Sv. Jana (Johanniskirche)
Accordion Inhalt: 
Text: 

První listinná zmínka o tomto kostelu zasvěceném Janu Křtitelovi pochází z roku 1291. Dnešní stavba pochází z roku 1837 a byla postavena podle plánů architekta Schinkela, poté co se čtyřlodní kostel, který stál od roku 1485, stal obětí velkého požáru, ke kterému došlo 23.7.1757.   

Titel: 
14 Bývalý hřbitov Sv. Jana (Johanniskirchhof)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Prostranství u Kostela Sv. Jana je bývalým hřbitovem sv. Jana. U obvodové zdi se nachází hroby známých žitavských občanů, mimo jiné náhrobek starosty Prokopa Naso z roku 1608 a náhrobek starosty Nikolause von Dornspacha (zemřel 1580). 

Titel: 
15 Staré gymnázium
Accordion Inhalt: 
Text: 

Staré gymnázium jako jedno z prvních německých gymnázií bylo postaveno po roce 1571 na pozemku bývalé budovy Kreuzhof johanitské komendy a v roce 1586 slavnostně otevřeno. Zakladatelem byl Nikolaus von Dornspach, který podporoval humanistický směr vzdělávání v Žitavě.   

Titel: 
16 Kupecký dům - Prieberův dům (Kaufmannshaus), Innere Weberstr. 12
Accordion Inhalt: 
Text: 

Jedná se o budovu starého kupeckého domu v rokokovém slohu, kterou nechal postavit obchodník Prieber v roce 1770. Za zvláštní zmínku stojí balkón s krásným kovaným zábradlím nad vyřezávanými a umělecky zdobenými dveřmi.

Titel: 
17 Dům prana Grätze - Innere Weberstr. 20
Accordion Inhalt: 
Text: 

Obchodník Heinrich Grätz nechal tento dům postavit svému synovi v letech 1710 - 1717 ve slohu vrcholného baroka. Fasáda s nádhernou branou patří k nejkrásnějším a nejbohatším ve městě.  

Titel: 
18 Tkalcovský kostel (Weberkirche)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Tkalcovský kostel se nacházel za městskými hradbami a byl postaven v gotickém slohu v letech 1488 až 1500. Po četných poškozeních získal v roce 1889 svou nynější podobu.Na přilehlém Tkalcovském hřbitově (Weberfriedhof) se nachází mnoho náhrobků vysoké umělecké hodnoty, nejstarší dochovaný pochází z roku 1580.  

Titel: 
19 Sloupová kašna (Brunnensäule)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Štíhlý korintský sloup s malou nádržkou a měděnou trubkou na podstavci připomíná žitavský městský pramen (minerální pramen). 

Titel: 
20 Městské lázně (Stadtbad)
Accordion Inhalt: 
Text: 

V roce 1874 byly vybudovány podle plánů městského architekta Emila Trummlera v klasicistním slohu jako jeden z prvních německých krytých bazénů. Jejich věž je pozůstatkem starého městského opevnění. V letech 2001 - 2009 proběhla sanace památkově chráněné budovy na moderní plavecký a rekreační bazén.

Titel: 
21 Konstituční sloup (Konstitutionssäule)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Jedná se o jediný sloup tohoto druhu, který dnes existuje a který je věnován vzpomínce na první saskou ústavu z roku 1831.   

Titel: 
22 Johanneum
Accordion Inhalt: 
Text: 

Reprezentativní budova školy Johanneum byla postavena v letech 1869 - 1871 jako reálná škola městským architektem Emilem Trummlerem. Pozlacený anděl vytepaný z mědi, který stojí na věži vysoké 56 m, pochází z původní Tkalcovské brány (Webertor). 

Titel: 
23 Dům pana Waentiga (Waentigshaus)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Dům byl postaven v roce 1853 tehdejším městským architektem Carlem Augustem Schrammem v klasicistním slohu se silným vlivem anglického tudorovského slohu.

Titel: 
24 Vodárenská věž s reliéfem lva (Wasserturm)
Accordion Inhalt: 
Text: 

V roce 1864 byla vybudována dvanáctistranná vodárenská věž s kopulovitou kovanou střechou. Mohutný reliéf lva na zemním vodojemu je dílem sochařů Johanna Gottloba Anderse a Gottfrieda Jächa a pochází z let 1717 -1719. Původně byl reliéf lva hlavní ozdobou Tkalcovské brány (Webertor), která byla zbořena v roce 1828.  

Titel: 
25 Žitavské nádraží (Zittauer Bahnhof)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Skvostná budova nádraží pochází z roku 1859 a byla postavena ve arkádovém slohu s prvky neogotického slohu. Vedle se nachází malé nádraží žitavské úzkokolejky, které bylo vybudováno v letech 1911/1912 v tzv. heimatstilu. 

Titel: 
26 Mariánský kostel (Marienkirche) - Lessing-Straße
Accordion Inhalt: 
Text: 

Novogotický kostel postavený podle plánů architekta Herrmanna Knothe-Seeka v letech 1883 - 1890 s věží vysokou 71 m. Varhany pocházejí z drážďanské varhanní dílny Jehmlich. Vzácná vitrážová okna byla vyrobena stejně jako ta radniční ve vitrážové dílně Türcke a Schlein v Žitavě, která byla dodavatelem saského královského dvora. 

Titel: 
27 Gerhart-Hauptmann-Divadlo
Accordion Inhalt: 
Text: 

Divadlo je po technické stránce moderní divadelní stavbou z roku 1936, poté co staré divadlo na náměstí Neustadt v roce 1932 vyhořelo. V letech 2008 - 2010 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace.   

Titel: 
28 Umělecké dílny barevných vitráží - Theaterring 14
Accordion Inhalt: 
Text: 

Tento obytný dům je prostým domem v čistě barokním slohu s obzvláště pěknými proporcemi a pozoruhodnou barokní kartuší. Na dvoře se nachází výrobní budova vitrážové dílny Türcke a Schlein z roku 1898, která byla dodavatelem saského královského dvora.  

Titel: 
29 Stavba pana Hefftera (Heffterbau)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Heffterův dům, Žitvany láskyplně nazýván "Heffter" se stejnojmenným štítem, který je nejkrásnějším pozdně renesančním štítem Žitavy, patří ke komplexu bývalého Františkánského kláštera. Stavba byla zpočátku refektářem (jídelnou) kláštera a po roce 1691 byla využívána jako kostel exulantů. Po architektonické stránce je zajímavé dubové točité schodiště ve schodišťové věži a velký sál („kabinet umění a kuriozit) ve 2. poschodí s velkou malbou na barokním štukovém stropě. 

 

Titel: 
30 Bývalý Františkánský klášter (Franziskanerkloster), Městská muzea
Accordion Inhalt: 
Text: 

Budovy Františkánského kláštera pocházejí z 15. století. Pozoruhodná je dlouhá křížová chodba ve východním křídle, na kterou navazuje kapitulní sál. V horním patře jsou v dlouhé řadě umístěny cely mnichů, které dnes slouží jako výstavní prostory. Na dvoře kláštera byl okolo roku 1700 zřízen hřbitov pro bohaté žitavské občany.

Titel: 
31 Zelená kašna (Grüner Born)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Před Městským muzeem se nachází jedna z nejpůvabnějších kašen v Žitavě, Zelená kašna. Kovaná koruna s erbem Saského kurfiřtství je dílem uměleckého kováře Michaela Fröhlicha z roku 1679.   

Titel: 
32 Bývalý Klášterní kostel (Franziskanerklosterkirche)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Klášterní kostel je bývalým kostelem Františkánského kláštera. V roce 1293 byl hlavní oltář zasvěcen apoštolům Petru a Pavlovi. Hlavní loď kostela pochází z roku 1480 a byla postavena ve slohu pozdní gotiky. V letech 1696, 1731 a 1748 vznikly přístavby na jižní straně, tzv. modlitebny nebo oratoře bohatých žitavských občanů.

Titel: 
33 Stará pošta (Bessersches Haus)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Rohový dům na ulici Bautzner Straße/Kirchstraße je stará pošta z let 1745/46. Za zmínku stojí rohový arkýř, který je vynikající barokní prací. Postavy v kartuši arkýře představují Marta a Minervu jako symboly války a míru.  

Titel: 
34 Bývalá stavební škola
Accordion Inhalt: 
Text: 

Vybudována byla v letech 1846/48 pod vedením městského architekta Carla Augusta Schramma v neogotickém slohu podle vzoru Schinkelovy Stavební akademie v Berlíně. Obzvláště za vidění stojí pěkné schodiště.

Titel: 
35 Hillersche Villa
Accordion Inhalt: 
Text: 

Uvnitř bohatě zdobená vila postavená v letech 1889 - 1891 v neorenesančním slohu žitavským architektem Wilhelmem Rudolfem Poppem k vlastnímu užívání. V roce 1899 koupil vilu Karl Gustav Hiller, zakladatel továrny Phänomen-Werke.

Titel: 
36 Muzeum Kostela Sv. Kříže (Kirche zum Heiligen Kreuz)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Tato budova je opravdovým klenotem mezi žitavskými kostely, který si zachoval od roku 1410 svou nezměněnou podobu. Obdivuhodná je obzvláště vnitřní  hvězdicová klenba, jejíž žebra se sbíhají v jediném středovém pilíři (pozdní gotika).V kostele sv. Kříže se nachází největší poklad Žitavy, „Velké žitavské postní plátno“ z roku 1472. Druhem a provedením se jedná o jedinečný exponát v Německu, který představuje jeden z nejvýznamnějších kulturních pokladů středověku.   

Titel: 
37 Brusičská kašna (Schleifermänschenbrunnen)
Accordion Inhalt: 
Text: 

O historii kašny samotné nejsou známy žádné spolehlivé informace, ale v kronikách se již v roce 1824 objevují zmínky o „Brusiči u panenské kašny“. Figurka samotná napodobuje tehdy po celém městě známou postavu brusiče.

Titel: 
38 Řeznická bašta (Fleischerbastei)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Řeznická bašta patří k bývalému mohutnému opevnění města a značně přesahovala dvojité městské hradby. Celkově šlo o 13 takových bašt, které byly postaveny v letech 1513 - 1562.  

Titel: 
39 Květinové hodiny se zvonkohrou z míšenského porcelánu (Blumenuhr)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Květinové hodiny před Řeznickou baštou byly vytvořeny v roce 1907 ze strojku starých věžních hodin a od té doby jsou symbolem Žitavy. Třikrát ročně jsou osazovány cca 4800 květinami. Zvonkohru z míšeňského porcelánu u květinových hodin daroval v roce 1966 spolek Žitavských řemeslníků. V letním období se každou celou hodinu rozezní lidová píseň. 

Titel: 
40 Ženský kostel (Frauenkirche) se hřbitovem
Accordion Inhalt: 
Text: 

Kostel je nejstarším žitavským kostelem a je přechodem mezi romantikou a gotikou. Doba výstavby není přesně známa, k první zmínce ale došlo v roce 1355. Hřbitov je místem posledního odpočinku mnoha osobnostní Žitavy.

Titel: 
41 Malá bašta (Kleine Bastei)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Tato kruhová obranná věž je součástí bývalé malé městské hradby a pochází z poloviny 16. století.  

Titel: 
42 Rodný dům Heinricha Marschnera (Geburtshaus Marschenr)
Accordion Inhalt: 
Text: 

V tomto domě se štítem v hlavním průčelí se narodil dne 16.08.1795 skladatel Heinrich Marschner, později dvorní kapelník v Hannoveru a skladatel mnoha romantických oper a vlasteneckých písní. 

Titel: 
43 Kašna Samaritánky (Samaritärinbrunnen)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Kašna byla postavena v roce 1679 a je mistrovským barokním pískovcovým dílem sochaře Johanna Friedricha Schmidta. Kašnu zdobí socha Samaritánky.  

Titel: 
44 Stará městská kovárna (Alte Stadtschmiede)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Budova se nachází na jižní straně Solnice a byla přistavěna v roce 1713 v jednoduchém barokním stylu.

Titel: 
45 Solnice (Salzhaus)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Mohutná solnice se silnými zdmi a strmou střechou se nachází uprostřed náměstí Neustadt. Základ tvořila solnice z roku 1389, na jejíchž základech vznikla v roce 1511 tříposchoďová budova. V roce 1572 došlo k jejímu rozšíření na čtyři a v roce 1730 na osm poschodí. Sloužila jako sklad soli, konírna, zbrojnice a sýpka. V letech 1998 až 2002 bylo možné provést v solnici a městské kovárně sanaci v souladu s památkovou péčí. Dnes se v nich nacházejí různé obchody, instituce a gastronomická zařízení.

Titel: 
46 Hostince U zlaté hvězdy (Zum goldenen Stern)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Vývěsní štít hostince „Zum goldenen Stern“ označuje dům, který začal jako první hořet během velkého požáru města v roce 1757. Dům znovu postavil v roce 1771 pivovarník Christian Eckart.

Titel: 
47 Kašna Herkules (Herkulesbrunnen)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Umělecky významná barokní kašna pochází z roku 1708 a vytvořil ji Johann Michael Hoppenhaupt. Znázorňuje Herkula, který ubíjí mnohohlavého Kerbera. Čtyři postavy dětí mají představovat Herkulovy mladistvé činy.  

Titel: 
48 Bývalý Saský dvůr (Sächsischer Hof)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Dnešní reprezentativní barokní dům byl vybudován v roce 1532 a v roce 1749 byl přestavěn. Krásný je dvůr na pozemku s galeriemi a sloupy.  

Titel: 
49 Bytový dům Neustadt 23
Accordion Inhalt: 
Text: 

Bytový dům Neustadt 23, majestátní raně barokní stavba z roku 1683, patřil ve své době žitavskému starostovi Johannu Jacobu von Hartigovi. V letech 1881 a 1895 proběhla přestavba vnitřku budovy.  

Titel: 
50 Labutí kašna (Schwannenbrunnen)
Accordion Inhalt: 
Text: 

V horní části náměstí Neustadt se nachází Labutí kašna postavená v roce 1710. Labuť vytvořili žitavští sochařští mistři Johann Gottlob Anders a Gottfried Jäch z pískovce a mědi.   

Titel: 
51 Masné tržiště (Fleischbänke) - Reichenberger Straße
Accordion Inhalt: 
Text: 

Existence historických masných krámů spadá až do doby vzniku města. V těchto místech mohli městští řezníci nabízet některé dny v týdnu své zboží. Obdobně existovaly i „chlebové krámy“, které se ale nedochovaly.

Titel: 
52 Bývalá Vyšší tkalcovská škola (Hochschule Zittau/Görlitz)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Reprezentativní budova z gründerského období byla otevřena v roce 1898 na městském okruhu a tím určovala ráz města. V roce 1916 následovala přístavba podél dnešní ulice Hochwaldstraße. Po rozsáhlé rekonstrukci dnes využívá komplex budov Vysoká škola Zittau-Görlitz. 

Titel: 
53 Špitální Kostel Sv. Jakuba (Hospitalkirche St. Jakob)
Accordion Inhalt: 
Text: 

Založení kostela sahá až do doby císaře Karla IV. Špitál, který k němu patří, existoval již v roce 1303. Kostel byl několikrát zničen a přestavěn. Kazatelna a oltář pocházejí z roku 1680, galerie jsou z roku 1617. 

Titel: 
54 Bývalá Kasárna Manda (Mandaukaserne) - Martin-Wehnert-Platz
Accordion Inhalt: 
Text: 

Mohutná stavba kasáren dominující celému prostranství byla postavena v roce 1868 a až do roku 1918 byla sídlem vojenské posádky. Stavbu řídil městský architekt Emil Trummler. Dnes tato působivá neogotická stavba naléhavě čeká na svou rekonstrukci a využití.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks