Celodenní výlety

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Ochutnávka Žitavy
Accordion Inhalt: 
Velké Žitavské postní plátno z roku 1472
Text: 

Poznejte Žitavu při okružní procházce po Památkové a kulturní stezce a navštivte jedinečná Žitavská postní plátna. Velké Žitavské postní plátno z roku 1472 je vystaveno v muzeu Kostela sv. Kříže, Malé Žitavské postní plátno z roku 1573 si můžete prohlédnout v Kulturněhistorickém muzeu Františkánského kláštera.

Cena zahrnuje:

 • Komentovanou procházku po  žitavské Památkové a kulturní stezce
 • ProhlídkuNávštěvu Velkého a Malého Žitavského postního plátna
 • Prohlídku Kostela sv. Jana (Johanniskirche)
 • Rezervaci stolu v restauraci

 

Délka:   ca. 2,5 hodiny

Počet účastníků: min. 15 osob

Cena na osobu: 13,00 €

rezervace v NJ

Titel: 
Plnou parou na Oybin
Accordion Inhalt: 
Žitavská úzkokolejka
Text: 

Výlet úzkokolejkou do lázeňského městečka Oybin, prohlídka hradu a kláštera Berg Oybin

Cena zahrnuje:

 • Jízdu Žitavskou úzkokolejkou z Žitavy do lázeňského městečka Oybin a zpět
 • Vstupné včetně prohlídky hradu a kláštera Berg Oybin
 • Komentovanou prohlídku městečka Oybin včetně nahlédnutí do kostela Bergkirche
 • Rezervaci stolu v restauraci

Délka:   ca. 6 hodin

Počet účastníků: min. 15 osob

Cena na osobu: 34,00 €

rezervace v NJ

Titel: 
Živoucí památníky - Budyšín (Bautzen) a památková obec Obercunnersdorf
Accordion Inhalt: 
Text: 

Poznejte tisícíleté město Budyšín (Bautzen) při komentované prohlídce historického městského centra. Projížďkou horskou Horní Lužicí uvidíte zdejší malebnou krajinu a objevíte památkovou obec Obercunnersdorf, jejíž ca 250 tradičních podstávkových domů dávají této oblasti její typický ráz.

Cena zahrnuje:

 • Cestu autobusem do Budyšína (Bautzen) a prohlídku historického jádra města včetně nahlédnutí do katedrály Sv. Petra (SImultandom St. Petri)
 • Rezervaci stolu na oběd
 • Komentovanou procházku mezi podstávkovými domy památkové obce Obercunnersdorf s prohlídkou tradičního interiéru a unikátní stavby podstávkového domu, tzv. "Schunkelhaus"
 • Kávu v kavárně v obci Obercunnersdorf (s možností objednání kávy za extra poplatek)
 • Návštěvu pramene řeky Spree v obci Kottmar
 • Celodenní službu turistického průvodce

Délka: ca. 8 hodin

Počet účastníků: min. 15 osob

Cena na osobu: 22,00 €

 

Titel: 
Tradice a moderna - Herrnhut a Löbau
Accordion Inhalt: 
Text: 

Ponořte se při okružní prohlídce do historie obce Herrnhut a navštivte s námi místní ukázkovu tradiční manufakturu, ve které se vyrábí proslulé Herrnutské hvězdy (Herrnhuter Sterne). Jako protipól k tradici v obci Herrnhut Vám v rámci tohoto celodenního výletu nabídneme komentovanou prohlídku světoznámého skvostu moderní architektury, budovy Haus Schminke v Löbau.

Cena zahrnuje:

 • Cestu autobusem do obce Herrnhut, komentovanou okružní procházku obcí včetně prohlídky kláštera Herrnhuter Kirchsaal
 • Návštěvu ukázkové manufaktury Herrnhuter Sterne Manufaktur
 • Rezervace stolu na oběd v obci Herrnhut
 • Vstupné a prohlídku perly architektury Haus Schminke v Löbau
 • Jízdu na horu Löbauer Berg s možností individuálního výstupu na vyhlídkovou věž
 • Celodenní službu turistického průvodce

Délka: ca. 8 hodin

Počet účastníků: min. 15 osob

Cena na osobu: 31,00 €

Titel: 
Perly architektury na Nise - Klášter St. Marienthal v Ostritz a Görlitz, Evropské město kultury
Accordion Inhalt: 
Text: 

Vydejte se s námi na návštěvu kláštera St. Marienthal, nejstaršího (od roku 1234) nepřetržitě činného konventu sester řádu Cistericiáckého řádu, který se nachází v obci Ostritz, v malebném údolí na samém břehu řeky Nisy. Poté Vás během okružní komentované prohlídky města Görlitz seznámíme s rozličnými etapami vývoje tohoto historicky zajímavého města. Nakonec Vás vezmeme na prohlídku krypty Heiliges Grab, nazávané  "zhořelecký Jeruzalém" ( Görlitzer Jerusalem).

Cena zahrnuje:

 • Cestu autobusem do kláštera St. Marienthal, komentovanou prohlídku klášterního areálu
 • Rezervaci stulu na oběd v historickém centru města Görlitz
 • Komentovanou okružní prohlídku historického centra města Görlitz
 • Návštěvu krypty Heiliges Grab
 • Celodenní službu turistického průvodce

Délka: ca. 8 hodin

Počet účastníků: min. 15 osob

Cena na osobu: 34,00 €

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks