Přehled hospodaření města

Kurzfassung: 
Zajímá Vás, jaké investice město plánuje, či kolik peněz vydává například za kulturu či provoz mateřských škol? Pak jste na této stránce správně. Níže naleznete nejdůležitější ukazatele aktuálního rozpočtu města na rok 2017/2018. Vždy, když město sestavuje nový rozpočet na další rok, máte i vy možnost, se k němu vyjádřit. Zde Vás na tuto Vaši příležitost včas upozorníme. Pokud Vás zajímají detailní informace o hospodaření, navštivte prosím stránku Předpisy, stanovy, usnesení, na které naleznete i aktuální rozpočtová pravidla.
Absatz: 
Titel: 
Investiční činnost města Žitava
Investitiční činnost města v letech 2017 a 2018
Text: 

Celkové investice města na rok 2017 /2018 činí 19,413 milonů Euro.  Na tyto investice Žitava získala dotace ve výši ca. 67 % .

Přehled 10 největších investičních projektů:

 • Kompletní rekonstrukce ulice Schrammstr.: 2,923 Mio. €
 • Rekonstrukcce střední školy Park-Oberschule: 2,831 Mio. €
 • Rekonstrukce školy Schule an der Weinau: 1,480 Mio. €
 • Rekonstrukce oporné zdi a ulice Bergstr.: 1,255 Mio €
 • Rekonstrukce školy Schlieben-Oberschule: 1,1 Mio €
 • Komplexní technická opatření radnice: 0,790 Mio €
 • Kanalizace  Schrammstr.: 0,770 Mio €
 • Chodník na ulici Äußere Oybiner Str. včetně úpravy potoka Goldbach: 0,750 Mio. €
 • Nákup náhradního požárního zásahového žebříku: 0,660 Mio. €
 • "Zdravé jádro obce": 0,640 Mio. €
Titel: 
Výsledek hospodaření - příjmy
Plánovaný celkový příjem v roce 2017
Text: 

Celkový příjem z hospodaření města dosáhl v roce 2017 částky 50,564 miliónů Eur.  Celkem 18,553 miloónů získalo město výběrem daní a částka 23,373 miliónů Euro byla přidělena formou dotací či příspěvků z rozpočtu.

Titel: 
Příjmy města z daní
Příjmy města z daní za rok 2017
Text: 

Plánované příjmy města Žitava z daní činí v roce 2017 18,553 milionů Eur. Tyto příjmy sestávají z příjmu z daní z nemovitostí A und B, daní z výdělečné činnosti, z obecního podílu na dani z příjmu a dani z přidané hodnoty, daní ze zábavy ( Vergnügungssteuer, v ČR neexistuje), poplatků za psy a poplatků za tzv. vedlejší bydliště ( v ČR neexistuje).

Titel: 
Výsledek hospodaření - výdaje
Plánované výdaje města v roce 2017
Text: 

Celkové výdaje města činí v roce 2017 celkem 52,786 milionů Eur

Věcná plnění a služby obsahují například údržbu pozemků a staveb, obhospodařování majetku, nájmy a pachty, údržbu vozového parkau, výdaje za učebnice a učební materiály, transferové výdaje ve výši 47%, nejvýšší výdaj představují příspěvky a dotace do mateřských škol, dále příspěvky na činnost spolků, příspěvky na činnost zoo Tierpark, na provoz knihovny, poplatky okresu, jakož i příspěvky na provoz divadla, domu dětí a mládeže Hillersche Villa a další. 

Přehled důležitých výdajových oblastí:

 • Mateřské školy: 8,145 mil. €
 • Školy: 3,212 mil. €
 • Sport: 1,052 mil. €
 • Rozvoj města: 5,660 mil. €
 • Kultura: 2,806 mil. €
 • Podpora podnikání / Cestovní ruch: 0,791 mil. €
 • Obhospodařování pozemků: 1,419 mil. €

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks