Energetické technologie a technologie ochrany životního prostředí

Absatz: 
Text: 

Nároky na spotřeba energie pro ekonomiky i ná každodenní život stále rostou. Současně roste povědomí o omezených zemských zdrojích. Uhelná elektrárna a povrchní důl Turów budou ještě dlouhá léta por sousední polské město Bogatynia nejsilnější hospodářskou silou a zárověň největším zaměstnavatelem v regionu. Dnes už naštěstí jinak, než před lety - elektrárna dnes pracuje vysoce ekonomicky a s podstatně mensím vlivem na životní prostředí, než v devadesátých letech 20. století. Povrchové doly v ŽItavě a sousedním Hrádku byly úspěšně renaturovány. V oblasti Trojzemí se navíc etabluje a postupně zdokonaluje  stále větší počet metod a technik získávání energie na bázi obnovitelných zdrojů.

Velký důraz na toto klíčové odvětví regionu  se odráží rovněž ve studijních i výzkumných oborech vysoké školy Hochschule Zittau/Görlitz, jako jsou například energetické a ekologické technologie. Vzorovým příkladem je zde širokospektrální výzkumný projekt žitavské eletrárny-laboratoře s názvem „Zittauer Kraftwerkslabor“.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks