Zcela jinak. Reformace v Horní Lužici

Kurzfassung: 
Nyní je již výstava k reformaci v Horní Lužici minulostí... Vypůjčené výstavní exponáty - mezi nimi i vzácný Nesenův kalich - byly navráceny zpět do sbírek, náš domácí výstavní prostor byl opět přestavěn do původní podoby a připraven na další výstavu. Celkem výstavu k reformaci v Horní Lužici shlédlo 11. 000 návštěvníků. Na našich stránkách Vám nabízíme malé shrnutí výstavy. Odkud přicházeli návštětvníci? Co se je na výstavě obzvlášť zaujalo? Výstava epitafů v Klášterním kostele zůstává samozřejmě i nadále přístupná veřejnosti!
Absatz: 
Žitavský Poklad epitafů v Klášterním kostele
Žitavský Poklad epitafů v Klášterním kostele
Text: 

Velká výstava  (30.07.2017 - 07.01.2018) k příležitosti ukončení projektu Tváře reformace v Horní Lužici, Česku a Slezsku, 2012-17 v kulturní oblasti Horní Lužice-Dolní Slezsko

Jak prožili obyvatelé Žitavy století reformace? V co věřili? Jak se dívali na svět? Četné epitafy, které zůstaly zachovány v žitavských kostelích nám na tyto otázky dávají překvapivě různorodé odpovědi. Čerstvě restaurované tvoří centrum velké speciální žitavské výstavy k reformaci v Horní Lužici. Vedle obou Postních pláten je právě prezentace epitafů jedním z vrcholných zážitků nadregionálního charakteru.

Poklad epitafů

Ojedinělou zajímavostí Žitavy je obzvláště obsáhlá a nově restaurovaná sbírka epiotafů z 16. a 17. století. Výstvbu epitafů si lidé a celé rodiny objednávaly za účelem udržení jejichpamátkypro další generace. Jsou obvykle umělecky ztvárněné a obsahují nápisy a obrazy. Často na nich bývaly zobrazovány celé rodiny. Epitafy nám nabízejí fascinující náhled do každodenního života v období reformace, jsou velmi intimními a dojemnými svědky  víry a naděje, osudů a strastí lidí tehdejší doby. Zatimco se v jiných městech zachovaly žádné nebo jen minimální vzorky epitafů, může se Žitava do dnešního dne pochlubit více než 80 takových uměleckých děl. Prezentovány jsou veřejnosti v za účelem výstavy nově zrestaurovaném žitavském Klášterním kostele sv. Petra a Pavla.

 

Bohatá a vzrušující historie

Zakomponovány byly tato umělecká díla do inscenace různodrodých a nezvyklých dějin reformace v Horní Lužici. Zatímco v ostatních městech se reformační snahy šířily velice rychle, přetrvávly  v Žitavě vedle reformačních kostelů i nadále rovněž čistě  katolické kláštery ( Marienthal, Marienstern) a byly z ekonomického hlediska navzájem úzce propojeny. Rovněž díky umělecké výzdobě kostelů vznikalo mnoho styčných ploch, k nimž se později připojili také čeští exulanti a herrnhutská Jednota bratrská, což přispělo k další konfesní růzmanitosti. To, že bylo v Žitavě ještě dlouho po zavedení reformace, až do 17. století, nadále používáno - dle luteránského učení naprosto zakázené - středověké Velké postní plátno jakož skutečnost, že v roce 1573 byla zadána zakázka na vytvoření dalšího postního plátna, se z dnešního pohledu může zdát naprosto překvapivé. Je to ovšem jen další důkaz četných neobvyklých vývojů našeho regionu v období reformace.

Výstava těchto výjimečných uměleckých děl v jedinečném dvouloďovém kostele bude jistě vrcholným zážitkem roku 2017.

Bildergalerie: 
Titel: 
Vrcholný exponát: Drážďanská galerie Zelená klenba zapůjčila pro trvání expozice Městským muzeím Žitava vzácný Nesenův kalich
Nesenův luteránský kalich
Nesenův luteránský kalich
Text: 

Dalším vrcholným zážitkem výstavy bude mimo Pokladu epitafů rovněž Nesenův luteránský kalich, Městským muzeím Žitava na dobu výstavy zapůjčený galerií Zelená klenba v Drážďanech.

Wilhelm Nese (1493-1524) se s Martinem Lutherem potkal v roce 1521 ve Frankfurtu nad Mohanem a v roce 1523 jej následoval do Wittenbergu. Luther svému příteli daroval kříšťálový kalich. Wilhelm ovšem zahynul již v roce 1524 během plavby lodí. Nezanechal po sobě žádné syny a proto se dárek slavného reformátora dostal do rukou jeho bratra Konrada Nesena (1495-1560 starosta ŽItavy), který byl do Žitavy vyslán samotným Lutherem a Melanthonem, aby zde šířil protestanskou víru. Pohár vzal sebou do své nové domoviny. Od té chvíle byl vzácný kalich  260 let v rodině Nesenů děděn z generace na generaci, až do roku 1793, kdy s Christianem Friedrichem Nesen vymřela mužská linie rodu.  Christian Friedrich Nesen odkázal vzácný kalich galrii Zelená klenba v Drážďanech.  V rámci speciální výstavy se tato památka nyní vrací na místa, kde byla po dlouhá léta s úctou a péčí uchovávána.

Titel: 
Slavnostní zahájení výstavy dne 30. července 2017
zleva: Dr. Peter Knüvener (SMZ), Michael Kretschmer (Bundestagsabgeordneter), Thomas Früh (SMWK), Thomas Zenker (OB Zittau), Regina Risy (Sparkassenstiftung Oberlausitz-Niederschlesien), Friedrich-Wilhelm von Rauch (Ostdeutsche Sparkassenstiftung), Dr. Peter Meis (Oberlandeskirchenrat der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens)
zleva: Dr. Peter Knüvener (SMZ), Michael Kretschmer (Bundestagsabgeordneter), Thomas Früh (SMWK), Thomas Zenker (OB Zittau), Regina Risy (Sparkassenstiftung Oberlausitz-Niederschlesien), Friedrich-Wilhelm von Rauch (Ostdeutsche Sparkassenstiftung), Dr. Peter Meis (Oberlandeskirchenrat der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens)
Text: 

V neděli, 30. července byla jedinečná speciální výstava "Zcela jinak. Reformace v Horní Lužici “ slavnostně otevřena veřejnosti.

Stanislaw Tillich, ministerský předseda Svobodného státu Sasko, se jako první ujal slavnostního proslovu. Jako obyvateli Horní Lužice mu tato dějinná epocha není cizí.

„Název výstavy to vystihuje zcela přesně a návštěvníci to na výstavě díky celé řady exponátů uvidí na vlastní oči: v Horní Lužici  – v samém srdci mateřské země reformace– proběhl reformační proces zcela jinak.“  V rámci výstavy je veřejnosti v nádherně zrekonstruovaných prostorách KLášterního kostela vůbec poprvé a v plné kráse prezentován žitavský Poklad epitafů. Nikdy předtím nemohli návštvníci shlédnout tato impozatní umělecká díla v takovém množství a v plné kráse.  „Žitavský Poklad epitafů, jehož  rekonstrukce byla financována Svobodným státem Sasko návštěvníkům poskytuje zcela jedinečný náhled na lidi a jejich představy o světě během konfesní doby a  je velmi intimním a dojemným svědkem  víry,  naděje, osudů a strastí lidí tehdejší doby. A přávě to by nás i v dnešní době mělo motivovat v našem snažení porozumět jeden druhému a snažit se pochopit  jeho smýšlení a jednání.“

(Stanislaw Tillich)

Bildergalerie: 
Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Dotační prostředky a sponzoři
Accordion Inhalt: 
Text: 

Speciální výstava o reformaci je součástí iniciativy »Tváře reformace« a byla spolufinancována následujícími institucemi a firmami:

 

Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien,

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien,

Stadt Zittau,

Deutsche Stiftung Denkmalschutz,

Die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien,

envia Mitteldeutsche Energie AG,

Ernst von Siemens Kunststiftung,

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Zittau,

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens,

fit GmbH,

Freistaat Sachsen,

Hermann Reemtsma Stiftung,

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien,

Kunst auf Lager – Bündnis zur Erschließung und Sicherung von Museumsdepots,

Kulturstiftung der Länder,

Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder,

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen,

Powertrain Technology Group,

So geht sächsisch,

Stadtwerke Zittau,

Staatsministerium des Innern des Freistaates Sachsen,

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst des Freistaates Sachsen,

Sächsische Landesstelle für Museumswesen an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden,

Zittauer Kunststo­ff GmbH

 

Partner:

Christian-Weise Bibliothek

Hochschule für Bildende Künste Dresden

 

Medienpartner:

Sächsische Zeitung

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks