Lesní hospodářství a komunální služby Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste

Absatz: 
Text: 

Účelem společnosti  Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste (dále jen Eigenbetrieb) je zajištění péče o movité věci, plochy a budovy (Bauhof) spadající do majektu obce, plnění obecních úkolů ve smyslu správy svazu Průmyslové zóny sever/východ, dále vedení lesnického provozu, pěstební a těžební činnosti, jakož i další s obhospodařováním městského lesa Zittauer Stadtwald související činnosti, v souladu s ustanoveními lesního zákona DE  (SächsWaldG) a aktuálně platným lesním plánem.

Sídlo společnosti Eigenbetrieb je na adrese 02788 Žitava, městská část Hirschfelde, Rosenstraße 3.

Společnost Eigenbetrieb byla založena Radou města na základě obecní vyhlášky Svobodného státu Sasko a nařízení o městských provozech. Její činnost se řídí platnými stanovami, jejím přímým nadřízeným je starosta města.

Společnost Eigenbetrieb má celkem tři provozy:

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Lesní hospodářství
Accordion Inhalt: 
Text: 

Vedoucí provozu: Angela Bültemeier
Tel. +49 3583 752-334
Fax: +49 3583 752-256
E-Mail: a.bueltemeier@zittau.de

Provoz Lesní hospodářství má v kompetenci vedení lesnického provozu, pěstební a těžební činnosti, jakož i další s obhospodařováním městského lesa Zittauer Stadtwald související činnosti, které řídí v souladu s ustanoveními lesního zákona DE  (SächsWaldG) a aktuálně platným lesním plánem.

 

Titel: 
Skladovací prostory pro stavební činnost Bauhof
Accordion Inhalt: 
Text: 

Vedoucí provozu: Dieter Scheunig
Tel. +49 35843 27-114
Fax +49 35843 27-111
E-Mail: d.scheunig@zittau.de

 

Do kompetencí provozu spadá zajištění péče o movité věci, plochy a budovy patřící do majektu obce. V rámci tohoto úkolu provádí Bauhof pro město Žitava a její městské části a neziskovým organizacím související činnosti. Nejdůležitější oblasti jsou zimní údržba a čištění komunikací, jakož i péče o zelené plochy komunikací.

Vedle vedoucího provozu je zde činný jeden kancelářský pracovník a 8 obecních spolupracovníků.

Sídlo provozu ja v městské části Hirschfelde. Menší pobočky udržuje provoz rovněž v městských čtvrtích  Schlegel, Hartau und Eichgraben.

Titel: 
Správa svazu
Accordion Inhalt: 
Text: 

Vedoucí provozu: Dieter Scheunig
Tel. +49 35843 27-114
Fax +49 35843 27-111
E-Mail: d.scheunig@zittau.de

Do kompetencí provozu Správa svazu spadají úkoly související se správou svazu Průmyslové zóny sever/východ.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks