Městské společnosti

Kurzfassung: 
Město Žitava disponuje za účelem plnění svých úkolů celou řadou společeností, které jsou formou holdingu sduženy do společnosti Städtische Beteiligungsgesellschaft Zittau mbH.
Absatz: 
Titel: 
Společnost Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau (SBG)
Text: 

Během procesů privatizace určitých záležitostí města byla dne 8. proscince 2004 založena společnsot  Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau (SBG). Společnost SBGvlastní a provozuje městský bazén Stadtbad Zittau, dále bazén Schwimmhalle Hirschfelde a žitavské krematorium včetně urnového hřbitova a městské pohřební služby.

V rámci restrukturalizace sloučilo město Žitava do společnosti SBG rovněž své kapitálové obchodní společnosti.  v současné době zastřešuje mateřská společnost SBG celkem pět dceřiných společností. 

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Společnost Stadtwerke Zittau GmbH
Accordion Inhalt: 
Text: 

Společnost  Stadtwerke Zittau GmbH zajišťuje pro město dodávky energie a vody, provozuje vodovody a kanalizaci pro veřejnou potřebu,  obchodní a technické vedení provozů městských společností.

Titel: 
Společnost Wohnbaugesellschaft Zittau mbH
Accordion Inhalt: 
Text: 

Společnost Wohnbaugesellschaft Zittau mbH obhospodařuje celou řadu jak svých bytových jednotek, nebytových prostor, garáží a parkovacích míst, tak i nemovitostí vlastněných třetími osobami. 

Titel: 
Společnost Städtische Dienstleistungs-GmbH
Accordion Inhalt: 
Text: 

Společnost Städtische Dienstleistungs-GmbH provádí - především pro město Žitava - služby v oblasti péče o zelené plochy a skladovací prostory pro stavební potřeby (Bauhof), dále poskytuje služby společnosti SBG v oblasti péče o městské bazény, urnového hřbitova, krematoria a pohřební služby.

Titel: 
Žitavský pečovatelský dům pro seniory St. Jakob, GmbH
Accordion Inhalt: 
Text: 

Společnost s ručením omezeným Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH "St. Jakob"  pečuje v celkem třech stacionárních zařízeních o potřebné osoby. Kromě této své činnosti je společníkem společnosti  Zittauer Service GmbH "St. Jakob", poskytující služby v oblasti dodávek stravy, úklidových služeb a hospodaření, jakož i společnosti Zittauer Kindertagesstätten gGmbH, která je zřizovatelem 13 zařízení péče o děti a školních družin. 

Titel: 
Společnost Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
Accordion Inhalt: 
Text: 

Společnost Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH je poskytovatelem služeb v oblasti městských přestaveb, rekonstrukcí a rozvoje města převážně pro město Žitava, přebírá ovšem také úkoly regionálního managementu pro LEADER-Region Přírodní park Žitavské hory.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks