Výstavba a plánování

Kurzfassung: 
Komplexní procesy rozvoje města až po konkrétní plánování výstavby a její provedení prohbíhají v našem městě v úzké spolupráci městské správy s městskými společnostmi. Na následujících stránkách získáte náhled do naší práce.
Absatz: 
Titel: 
Rozvoj města
Text: 

Úkoly spolené s rozvojem města spadají do kompetencí městské společnosti  Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Informace k dotační politice a dotačním programům na podporu rozvoje města v německém jazyce naleznete zde.

Titel: 
Strategické plánování
Text: 

Zde naleznete informace v německém jazyce   o širokém spektru úkolů územního plánování ajednotlivých stupních sestavování územního plánu, informace o aktuálně probíhajících i ukončených záměrech výstavby a závazné předpisy pro územní plánování. Dále můžete nahlédnout do právně závazného územního plánu a na veřejných projednáních se aktivně zapojít do plánovacího procesu rozvoje města.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks