Atraktivity města

Überschrift: 

Atraktivity města

Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Tržní náměstí s radnící

Historické centrum města

Text: 
Žitava, nejjižněji a nejvýchodněji položené saské město je stará 750 let a rozkládá se na průniku Horní Lužice, Slezska a Čech, v oblasti nazývané dnes příznačně Trojzemí. V dobách minulých se stala silně prosperujícím a důležitým centrum průmyslu a hlavně obchodu, čímž si vysloužila přívlastek "bohatá". Historické jádro města, dodnes svědčící o těchto dobách rozkvětu, zůstalo takřka kompletně zachováno.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
ŽItava, nejjžněji a nejvýchodněji položené saské město, patří právem rovněž k nejkrásnějším městem Svobodného státu Sasko. Návštěvníkům se Žitava prezentuje jako idylické městečko plné historických památek svědčících na každém kroku o bývalé prosperitě a blahobytu, které městu přinesl převážně tehdehjší rozmach obchodu, soukenictví a pivovarnictví.

Bild: 

Městská muzea města Žitava

Text: 
Zveme Vás na virtuální pouť po nejstarším muzeu Horní Lužice a Saska!
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Srdečně Vás vítáme na webových stránkách Městských muzeí města Žitavy a zveme Vás na virtuální objevnou cestu po nejstarším městském muzeu Euroregionu Nisa a spolkové země Sasko. Už více než 450 let jsou v Žitavě pečlivě uchovávány a veřejnosti zpřístupněny vzácné kulturní památky. Dnes prezentujeme naše historické poklady moderním způsobem v jedinečných památkově chráněných budovách. Ponořte se s námi do historie, umění a kultury fascinujícího Trojmezí. Naší největší chloubou jsou dvě Postní plátna – jedinečné v Německu a významné pro celou Evropu. Nechte se překvapit!

Bild: 

Malé a Velké Žitavské postní plátno

Žitavská postní plátna

Text: 
Jedinečná v Německu. Věhlasná po celé Evropě.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Ke dvěma výjimečným pamětihodnostem Žitavy patří dvě v Německu ojedinělá postní plátna. Velké Žitavské postní plátno z roku 1472 zobrazuje 90 scén ze Starého a Nového zákona od Stvoření světa až po Poslední soud. Malé Žitavské postní plátno z roku 1573 znázorňuje monumentální scénu ukřižování, kterou rámuje 30 pašijových symbolů (Arma Christi). Předvelikonoční 40 dnů čítající Popelečnou středou počínající a Velikonoční nedělí končící (ostatní neděle se do této doby nepočítají) čas je pro křesťany časem odříkání, pokání a naladění se na Velikonoční svátek (Z mrtvých vstání). Poprvé ca v roce 1000 n.l. je zmíněn zvyk, zahalovat plátnem oltářní prostor kostela včetně všech relikvií. Tato plátna byla nazývána „hladová plátna“ (Hungertuch) nebo taky „plátna tužby“ (Schmachtlappen), protože jejich účelem bylo ukrývat nejsvatější relikvie před zraky „hladovějících“ či „toužících“ věřících. Fyzický půst byl doplněn eucharistickou abstinencí, proto se tato plátno nazývala také postní plátna (lat. Velum quadragesimale). Původní postní plátna bývala zřejmě jednobarevná – fialová (barva pašijové doby) a jejich smysl byl pouze v zahalování oltáře. Později byly zdobeny vyšívanými či malovanými motivy z dějin spásy. Tak vznikaly více čí méně velké textilní bible s různě bohatým obrazovým programem. Do dnešní doby se zachovalo pouze jen několik málo takovýchto důkazů středověké zbožnosti a jedním z nich je právě Velké Žitavské postní plátno. Plátno vytvořené v roce 1472 neznámým umělcem je 8,20 m vysoké a 6,80 m široké a patří mezi nejstarší a největší na světě. Rozděleno jako šachovnice na 10 řádků o vždy 9 polích je na něm znázorněno 90 motivů ze Starého a Nového zákona od Stvoření světa až po Poslední soud. Celkem 45 obrazů se vztahuje na Starý zákon a 39 na Nový zákon. Šest obrazů pochází z apokryfů a vyobrazuje příběhy o Marii. Tento typ postních pláten je označován jako „Políčkový typ“ (Feldertyp). Ve světě je dochováno pouze 18 exemplárů a v Německu pouze jeden jediný, a to právě Velké Žitavské postní plátno.

Bild: 

Muzeum Kostela sv. Kříže, interiér

Muzeum Kostela sv. Kříže

Text: 
V architektonické perle Muzeum Kostela sv. Kříže je v největší výstavní vitríně světa vystaveno Velké žitavské postní plátno.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
V Muzeu Kostela sv. Kříže je v největší muzejní vitríně na světě vystaveno Velké Žitavské postní plátno z roku 1472.

Bild: 

Žitavský poklad epitafů v Klášterním kostele (Klosterkirche)

Žitavský poklad epitafů

Text: 
Žitavský poklad epitafů - poklad v Klášterním kostele Klosterkirche
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Žitavský poklad epitafů Při příležitosti slavnostního zahájení dočasné výstavy "Zcela jinak. Reformace v Horní Lužici" v Klášterním kostele dne 30. 7. 2017 byl veřejnosti vůbec poprvé prezentován restaurovaný Poklad epitafů. Vystavované epitafy jsou v součástí trvalé expozice Klášterního kostela a Kostela sv. Kříže nesoucí název "Doufání. Chlubení se. Truchlení. Žitavský poklad epitafů".

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks