Městská muzea

Überschrift: 

Městská muzea

Kurzfassung: 
Srdečně Vás vítáme na webových stránkách Městských muzeí města Žitavy a zveme Vás na virtuální objevnou cestu po nejstarším městském muzeu Euroregionu Nisa a spolkové země Sasko. Už více než 450 let jsou v Žitavě pečlivě uchovávány a veřejnosti zpřístupněny vzácné kulturní památky. Dnes prezentujeme naše historické poklady moderním způsobem v jedinečných památkově chráněných budovách. Ponořte se s námi do historie, umění a kultury fascinujícího Trojmezí. Naší největší chloubou jsou dvě Postní plátna – jedinečné v Německu a významné pro celou Evropu. Nechte se překvapit!
Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Budova "Hefteru", ve kterém se nachází Kulturněhistorické muzeum Františkánský klášter lturhistorischen Museums Franziskanerkloster

Kulturněhistorické muzeum Františkánský klášter

Text: 
Historie muzea, sbírky a výstavy
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Malé a Velké Žitavské postní plátno

Žitavská postní plátna

Text: 
Jedinečná v Německu. Věhlasná po celé Evropě.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Ke dvěma výjimečným pamětihodnostem Žitavy patří dvě v Německu ojedinělá postní plátna. Velké Žitavské postní plátno z roku 1472 zobrazuje 90 scén ze Starého a Nového zákona od Stvoření světa až po Poslední soud. Malé Žitavské postní plátno z roku 1573 znázorňuje monumentální scénu ukřižování, kterou rámuje 30 pašijových symbolů (Arma Christi). Předvelikonoční 40 dnů čítající Popelečnou středou počínající a Velikonoční nedělí končící (ostatní neděle se do této doby nepočítají) čas je pro křesťany časem odříkání, pokání a naladění se na Velikonoční svátek (Z mrtvých vstání). Poprvé ca v roce 1000 n.l. je zmíněn zvyk, zahalovat plátnem oltářní prostor kostela včetně všech relikvií. Tato plátna byla nazývána „hladová plátna“ (Hungertuch) nebo taky „plátna tužby“ (Schmachtlappen), protože jejich účelem bylo ukrývat nejsvatější relikvie před zraky „hladovějících“ či „toužících“ věřících. Fyzický půst byl doplněn eucharistickou abstinencí, proto se tato plátno nazývala také postní plátna (lat. Velum quadragesimale). Původní postní plátna bývala zřejmě jednobarevná – fialová (barva pašijové doby) a jejich smysl byl pouze v zahalování oltáře. Později byly zdobeny vyšívanými či malovanými motivy z dějin spásy. Tak vznikaly více čí méně velké textilní bible s různě bohatým obrazovým programem. Do dnešní doby se zachovalo pouze jen několik málo takovýchto důkazů středověké zbožnosti a jedním z nich je právě Velké Žitavské postní plátno. Plátno vytvořené v roce 1472 neznámým umělcem je 8,20 m vysoké a 6,80 m široké a patří mezi nejstarší a největší na světě. Rozděleno jako šachovnice na 10 řádků o vždy 9 polích je na něm znázorněno 90 motivů ze Starého a Nového zákona od Stvoření světa až po Poslední soud. Celkem 45 obrazů se vztahuje na Starý zákon a 39 na Nový zákon. Šest obrazů pochází z apokryfů a vyobrazuje příběhy o Marii. Tento typ postních pláten je označován jako „Políčkový typ“ (Feldertyp). Ve světě je dochováno pouze 18 exemplárů a v Německu pouze jeden jediný, a to právě Velké Žitavské postní plátno.

Bild: 

Muzeum Kostela sv. Kříže, interiér

Muzeum Kostela sv. Kříže

Text: 
V architektonické perle Muzeum Kostela sv. Kříže je v největší výstavní vitríně světa vystaveno Velké žitavské postní plátno.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
V Muzeu Kostela sv. Kříže je v největší muzejní vitríně na světě vystaveno Velké Žitavské postní plátno z roku 1472.

Bild: 

Městský archív

Text: 
Historícký archív města Žitavy skrývá písemnosti žitavské historie.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Historícký archív města Žitavy skrývá písemnosti žitavské historie.

Bild: 

Žitavský historicko-muzejní spolek

Text: 
Žitavský historicko-muzejní spolek je důležitým podpůrným článkem práce Městkých muzeí města Žitavy.

Bild: 

Žitavský poklad epitafů v Klášterním kostele (Klosterkirche)

Žitavský poklad epitafů

Text: 
Žitavský poklad epitafů - poklad v Klášterním kostele Klosterkirche
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Žitavský poklad epitafů Při příležitosti slavnostního zahájení dočasné výstavy "Zcela jinak. Reformace v Horní Lužici" v Klášterním kostele dne 30. 7. 2017 byl veřejnosti vůbec poprvé prezentován restaurovaný Poklad epitafů. Vystavované epitafy jsou v součástí trvalé expozice Klášterního kostela a Kostela sv. Kříže nesoucí název "Doufání. Chlubení se. Truchlení. Žitavský poklad epitafů".

Bild: 

Stropní malba Kabinetu kuriozit

Návštěvnický servis

Text: 
Kontakty, otvírací doba, vstupenky
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Publikace & Online-prodej

Text: 
Vlastní publikace
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Partneři a odkazy

Text: 
Naši partneři a užitečné odkazy.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks