Turistická poutní stezka Via Sacra

Absatz: 
Titel: 
Via Sacra
Kostel Navštívení Panny Marie, Hejnice (CZ)
Text: 

Turistická poutní stezka Via Sacra propojuje 20 významných církevních památek na území Trojzemí Německa, Polska a Česka. Zvukomalebně znějící název Via Sacra (Svatá cesta) odkazuje na latinu,  po dlouhá staletí užívaný jazyk církve a její vznik navazuje na historickou poutní stezku Via Regia, dřívější obchodní cestu, protínajcí zdejší region.

Přehled jednotlivých zastavení na Poutní stezce Via Sacra v němčině naleznete zde: www.via-sacra.info

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks