Přehled akcí ve městě

Überschrift: 

Přehled akcí ve městě

Kurzfassung: 
V Žitavě a okolí se stále něco děje. Na denním programu u je celá řada pravidelných i nepravidelných akcí: tádenním městským trhem počínaje, přes městské slavnosti až po četné akce pořádané různými hospodářskými či společenskými subjekty. Stačí si vybrat z naší nabídky.
Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Největší akce roku

Text: 
Žitavané se umí bavit! Květnovými městkými slavnostmi "Spectaculum Citaviae" počínaje a věhlasnými prosincovými Vánočními trhy konče. Každý si najde to své..
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Městské trhy

Text: 
Pravidelným středečním trhem počínaje a sobotním farmářským trhem Frischemarkt konče, žitavské hlavní náměstí s příznačným jménem Markt (trhoviště) je v Žitavě stále ještě trhovištěm v pravém slova smyslu.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Výstavy

Text: 
Žitava je nesmírně bohatá na umělecké poklady. Umělecká díla starých mistrů i moderní umfění je stylově prezentováno na celé řadě míst. Z
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Město Žitava Vás zve k návštěvě mnoha muzeí a galerií. Žitavská postní plátna a městská muzea jsou nepopiratelnými králi žitavského kulturního bohatství.

Bild: 

Sportovní akce

Text: 
V Žitavě se se spolupráci se sportovními kluby a institucemi pravidelně koná celá řada sportovních akcí pro nadšené sportovce a sportovkyně.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Žitavský poklad epitafů v Klášterním kostele (Klosterkirche)

Žitavský poklad epitafů

Text: 
Žitavský poklad epitafů - poklad v Klášterním kostele Klosterkirche
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Žitavský poklad epitafů Při příležitosti slavnostního zahájení dočasné výstavy "Zcela jinak. Reformace v Horní Lužici" v Klášterním kostele dne 30. 7. 2017 byl veřejnosti vůbec poprvé prezentován restaurovaný Poklad epitafů. Vystavované epitafy jsou v součástí trvalé expozice Klášterního kostela a Kostela sv. Kříže nesoucí název "Doufání. Chlubení se. Truchlení. Žitavský poklad epitafů".

Bild: 

Malé a Velké Žitavské postní plátno

Žitavská postní plátna

Text: 
Jedinečná v Německu. Věhlasná po celé Evropě.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Ke dvěma výjimečným pamětihodnostem Žitavy patří dvě v Německu ojedinělá postní plátna. Velké Žitavské postní plátno z roku 1472 zobrazuje 90 scén ze Starého a Nového zákona od Stvoření světa až po Poslední soud. Malé Žitavské postní plátno z roku 1573 znázorňuje monumentální scénu ukřižování, kterou rámuje 30 pašijových symbolů (Arma Christi). Předvelikonoční 40 dnů čítající Popelečnou středou počínající a Velikonoční nedělí končící (ostatní neděle se do této doby nepočítají) čas je pro křesťany časem odříkání, pokání a naladění se na Velikonoční svátek (Z mrtvých vstání). Poprvé ca v roce 1000 n.l. je zmíněn zvyk, zahalovat plátnem oltářní prostor kostela včetně všech relikvií. Tato plátna byla nazývána „hladová plátna“ (Hungertuch) nebo taky „plátna tužby“ (Schmachtlappen), protože jejich účelem bylo ukrývat nejsvatější relikvie před zraky „hladovějících“ či „toužících“ věřících. Fyzický půst byl doplněn eucharistickou abstinencí, proto se tato plátno nazývala také postní plátna (lat. Velum quadragesimale). Původní postní plátna bývala zřejmě jednobarevná – fialová (barva pašijové doby) a jejich smysl byl pouze v zahalování oltáře. Později byly zdobeny vyšívanými či malovanými motivy z dějin spásy. Tak vznikaly více čí méně velké textilní bible s různě bohatým obrazovým programem. Do dnešní doby se zachovalo pouze jen několik málo takovýchto důkazů středověké zbožnosti a jedním z nich je právě Velké Žitavské postní plátno. Plátno vytvořené v roce 1472 neznámým umělcem je 8,20 m vysoké a 6,80 m široké a patří mezi nejstarší a největší na světě. Rozděleno jako šachovnice na 10 řádků o vždy 9 polích je na něm znázorněno 90 motivů ze Starého a Nového zákona od Stvoření světa až po Poslední soud. Celkem 45 obrazů se vztahuje na Starý zákon a 39 na Nový zákon. Šest obrazů pochází z apokryfů a vyobrazuje příběhy o Marii. Tento typ postních pláten je označován jako „Políčkový typ“ (Feldertyp). Ve světě je dochováno pouze 18 exemplárů a v Německu pouze jeden jediný, a to právě Velké Žitavské postní plátno.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks