Spolkový život v Žitavě

Absatz: 
Text: 

Kvalitu života obyvatel Žitavy do velké míry zvyšuje i práce a nabídka programu zdejších spolků, dobrovolných organizací a občanských iniciativ. Jejich angažovaný přístup zásadně obohacuje sociální, kulturní, sportovní a volnočasový život ve městě a účinně podporuje jeho integrační snahy, osobnostní rozvoj, kreativitu  a sociální uvědomění obyvatel. Strukturovaná ideová a finanční podpora práce v neziskových organizacích, spolcích a iniciativách je tedy pro město jak dobrovolnou povinností, tak i veřejnou zakázkou, kterou se snaží realizovat dle svých možností v rámci odpovědné podpory veřejné struktury.

Směrnice podpory spolků a občanských iniciativ města Žitavy v německé jazyce:

Richtlinie zur Förderung von Vereinen, Gruppen und Initiativen der Stadt Zittau

Titel: 
Celá řada spolků a občanských iniciativ
Text: 

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks