Vzdělávací portál

Überschrift: 

Vzdělávací portál

Kurzfassung: 
Vzdělání v Žitavě hraje a vždy hrálo významnou roli. Počínaje gymnáziem, založeným již v roce 1568, které díky svému pozdějšímu řediteli panu Christianovi Weise Žitavě nastolilu cestu huministického vzdělávání, přes Vyšší školu tkalcovskou, založenou v roce 1889 až po Vysokou školu inženýrskou a energetickou, založenou v roce 1956. Dnes je dnes v Žitavě běžně možné absolvovat všechny tři stupně vzdělání - od bilinguálního předškolního vzdělávání až po vysokoškolský titul.
Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Mimoškolní péče o děti

Text: 
Žitava rodičům nabízí pestrou nabídku mimoškolní péče o děti. Počínaje předškolními zařízeními pro kojence počínaje a péčí o školní děti a školní družiny konče.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Je důležitým úkolem obce, zajistit rodičům dostatečnou, na potřeby orientovanou a pestrou nabídku mimoškolní péče o děti. Tato péče je dobrovolným doplňkemk přirozeným právům a povinnostem rodičů v souvislosti se vzděláváním a výchovou jejich dětí. Pod pojmem " na potřeby orientovaná" nabídka přitom rozumíme nabídku, která již při plánování a realizaci zohledňuje potřeby a zájmy jak rodičů tak dětí. Včasná podpora vzdělávání dětí významně přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. V neposlední řadě podporuje spolehlivá a odborná mimoškolní péče o děti rodiče v jejich úsilí harmonicky skloubit péči o rodinu a povolání.

Bild: 

Školy

Text: 
V Žitavě je celá řada základních, středních i speciálních škol.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Mensa

Vysoká škola a univerzita

Text: 
Vysoká škola Hochschule Zittau/Görlitz a mezinárodní institut Internationaler Hochschulinstitut, patřící pod technickou universitu TU Dresden činí z Žitavy velice úspěšnou a žádanou vysokoškolskou lokalitu.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Děti a mládež

Text: 
Zde naleznou děti a dospívající celou řadu akcí a také bohatou nabídku zajímavých volnočasových aktivit, pořádáaných domem dětí a mládeže "Villa". Atˇ již v klubu, kroužku či na veřejném hřišti, všude lze zažít něco zajímavého.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Celoživotní vzdělávání

Text: 
Vedle konstatní nabídky kvalitního školního, odborného a vysokoškolského vzdělávání nabízí Žitava bohatou nabídku další výuky a rekvalifikací, a umožňuje tak nejen svým obyvatelům vzdělávat se téměř po celý život.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks