Celoživotní vzdělávání

Absatz: 
Text: 

Vedle konstatní nabídky kvalitního školního, odborného a vysokoškolského vzdělávání nabízí Žitava bohatou nabídku další výuky a rekvalifikací, a umožňuje tak nejen svým obyvatelům vzdělávat se téměř po celý život.

 

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks