Mimoškolní péče o děti

Überschrift: 

Mimoškolní péče o děti

Kurzfassung: 
Je důležitým úkolem obce, zajistit rodičům dostatečnou, na potřeby orientovanou a pestrou nabídku mimoškolní péče o děti. Tato péče je dobrovolným doplňkemk přirozeným právům a povinnostem rodičů v souvislosti se vzděláváním a výchovou jejich dětí. Pod pojmem " na potřeby orientovaná" nabídka přitom rozumíme nabídku, která již při plánování a realizaci zohledňuje potřeby a zájmy jak rodičů tak dětí. Včasná podpora vzdělávání dětí významně přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. V neposlední řadě podporuje spolehlivá a odborná mimoškolní péče o děti rodiče v jejich úsilí harmonicky skloubit péči o rodinu a povolání.
Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Výtvarná soutěž 2016 "Objevuj sousední město Liberec"

Předškolní péče

Text: 
Žitava nabízí svým obyvatelům pestrou paletu možností předškolní péče. Důležitá je aktivní spolupráce města s nejrůznějšími poskytovateli a zřizovateli.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Bild: 

Výtvarná soutěž 2016 "Objevuj sousední město Liberec"

Denní chůvy

Text: 
Alternativou k péči o děti v zařízení mateřských škol je svěření dětí do péče jedné z celkem sedmi profesionálních chův.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 
Kurzfassung: 
Alternativou k péči o děti v zařízení mateřských škol je svěření dětí od ukončeného 3. roku do péče jedné z celkem sedmi profesionálních chův. Díky malým, skupinkám maximálně 5 dětí v péči jedné stálé chůvy a dopmácímu prostředí je tato alternativa v porovnání s mateřskými školami velice individuální a flexibilní. Výše příspěvku na péči profesionální chůvy je stejná jako výše příspěvku do mateřské skoly.

Bild: 

Výtvarná soutěž 2016 "Objevuj sousední město Liberec"

Školní družina

Text: 
Žáci základní školy (1-4. třída) mohou po vyučování navštěvovat družinu své školy.
Übersichtsseiten-Block: Absatzseite / Übersichts(listen)seite: 

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks