Vysoká škola a univerzita

Überschrift: 

Vysoká škola a univerzita

Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Vysoká škola Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Text: 
Pod mottem "Studium bez hranic" nabízí vysoká škola Hochschule Zittau/Görlitz studijní obory s možností praxe pro aktuálně 3.100 studujících. Nabídka zahrnuje jak přírodní vědy, či inženýrské studium technického směru, tak i studijní obory v oblasti sociálních a ekonomických věd s možností získání titulu Bachelor (Bakalář), Diplom (Dr.) nebo Master (Magister).
Linkliste: 

Bild: 

Mezinárodní vysokoškolský institutu IHI Zittau

Mezinárodní vysokoškolský institut Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI)

Text: 
Mezinárodní vysokoškolský institut IHI Zittau je organizačně součástí věhlasné drážďanské univerziáty TU Dresden. Studium a výzkum napříč obory se zde tematicky soustředí na vztah mezi ekonomií, ekologií a společností. Vzhledem k relativně malému počtu studentů - v současné době 300 studujících různých národnostních - nabízí studium na IHI prostor pro studium v menších skupinách a osobní podporu jednotlivých studujících.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks