Szkoła Wyższa i Uniwersytet

Überschrift: 

Szkoła Wyższa i Uniwersytet

Übersichtsseiten Block: 

Bild: 

Szkoła Wyższa Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Text: 
Pod hasłem "Studiowanie bez granic" Szkoła Wyższa Hochschule Zittau/Görlitz zapewnia kierunki studiów o profilu praktycznym dla obecnie 3.100 studentów. Oferta kształcenia obejmuje 42 kierunki. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe z zakresu nauk inżynieryjnych,przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.
Linkliste: 

Bild: 

Międzynardowy InstytutUniwersytecki Zittau

Międzynardowy Instytut Uniwersytecki Zittau (IHI)

Text: 
Międzynardowy Instytut Uniwersytecki Zittau (IHI) jest częścią Politechniki Drezdeńskiej (Technische Universität Dresden). Nauka i badania koncentrują się na zależnościach między ekonomią, ekologią i społeczeństwem. Na Międzynardowym Instytucie Uniwersyteckim Zittau studiuje tylko 300 studentów, ale za to pochodzących z róznych kręgów kulturowych. W związku z tą niewielką liczbą IHI oferuje studia w małych grupach oraz zapewnia indywidualne wsparcie.

Bild: 

Park studencki

Park studencki

Text: 
W związku z inicjatywą Rady Studentów Szkoły Wyższej Hochschule Zittau/Görlitz na rogu ulic Kantstraße i Hochwaldstraße powstał park studencki, w którym absolwenci uczelni mają możliwość posadzenia własnego drzewa, aby w mieście pozostawić po sobie ślad. Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy zwrócić się do Wydziału Budownictwa Podziemnego/ Terenów Zielonych.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks