Kronika miasta

Absatz: 
Text: 

Do XI w. Zittau wraz ze swoją osadą należała do Czech. Pierwsza zabudowa została wzniesiona daleko poza murami powstającego i rozwijającego się miasta.

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
XIII wiek
Accordion Inhalt: 
Text: 

1238 r. - pierwsze wzmianki na temat nazwy miasta Zittau, które ukazały się w dokumentach Klasztoru Marienthal.

1255 r. - najazd na miasto czeskiego króla Ottokara II, który nadał miastu prawa miejskie. To historyczne wydarzenie jest dziś hucznie świętowane.

1268 r. - w Zittau rodzina von Leipa przekazała klasztor franciszkańskim mnichom.

Titel: 
XIV wiek
Accordion Inhalt: 
Text: 

1346 r. - zawarcie Związku Sześciu Miast przez Bautzen, Löbau, Görlitz, Kamenz, Lubań oraz Zittau, w celu wzajemnej ochrony oraz przeciw samowoli arystokracji. Dzięki temu otrzymały znaczące przywileje. W tym czasie Zittau stało się kwitnącym centrum handlowym nazwanym dumnie „bogatym miastem”.

1348 r. - aby chronić Zittau, cesarz Karol IV przekazał ją księciu Saksoni Rudolfowi I Askańczykowi. 10 lat później miasto zostało wykupione spod zależności księcia i stało się wolne.

1354 r. - początek budowy 2. ratusza w Zittau.

1359 r. - wybuch dewastujacych pożarów w mieście, które powtórzyły się w 1422 r.

Titel: 
XV wiek
Accordion Inhalt: 
Text: 

1424 r. - Zittau ulega husyckiej dominacji.

Titel: 
XVI wiek
Accordion Inhalt: 
Text: 

1545 r. - dążenie do reformacji w Zittau zakończyło się powołaniem pastora Heydenreicha przez radę protestancką.

1555 r. - wybuch dżumy, która pochonęła wiele ofiar. Ponownie pojawiła się murach miasta w latach 1559-1599.

1577 r . - pożar zamku na górze Oybin, który został oddany miastu w dzierżawę.

1586 r. - inauguracja  gimnazjum Christian Weise Gymnasium w Zittau.

Titel: 
XVII wiek
Accordion Inhalt: 
Text: 

1631 r. -  Zittau zostało uwikłane w Wojnę Trzydziestoletnią.

1635 r. - zawarcie traktatu pokojowego w Pradze, przez który Górne Łużyce zostały przyznane Saksoni jako czeskie lenno. 

Titel: 
XVIII wiek
Accordion Inhalt: 
Text: 

1757 r. - wybuch ostatniego wielkiego pożaru, który pojawił się na skutek ostrzalu wojsk austryjackich. W tym czasie zniszczeniu uległ m.in. Kościół św. Jana oraz ratusz.

Titel: 
XIX wiek
Accordion Inhalt: 
Text: 

1840 r. - położenie kamienia węgielnego pod budowę nowego ratusza w Zittau, zaingurowanego w 1845r.

1854 r. - ukończenie wiadukt kolei Zittau-Liberec.

1859 r. - otwarcie Dworca Głównego w Zittau.

Do 1869 r. - zniszczenie większej część starego muru.

1873 r. - oddanie do użytku reprezentacyjnych Łaźnie Miejskich.

1890 r. - uruchomienie małej kolei Zittau-Oybin-Jonsdorf.

1894 r. - powstanie wyścigowego toru kolarskiego w Weinau, który zbudowano wraz z najstarszymi w Niemczech drewnianymi trybunami. Dziś funkcjonują one jako zabytek na stadionie w Weinau.

1895 r. - rozpoczęcie regulacji rzeki Mandau.

1897-1900 r. - przyznanie datku w wysokości 50.000 marek przez dyrektora tkalni mechanicznej, pana Max Haar z okazji 25-lecia jej istnienia na budowę przedszkola. Podarował również miastu kawałek ziemi na ulicy Dresdner Straße. Trzy lata później odbyła się tam inauguracja pierwszej takiej instytucji dla dzieci od 2 do 3 roku życia.

Titel: 
XX wiek
Accordion Inhalt: 
Text: 

1902 r. -  w Zittau (Żytawie) odbyła się Górnołużycka Wystawa Gospodarki i Przemysłu, z tej okazji odbyła sie jednorazowa podróż tramwajem i po raz pierwszy pokazano zegar kwiatowy.

W 1904 r. - powstała miejska elektrownia, a na ulice wyruszył miejski tramwaj.

W latach 1906-09 r. - powstało miejskie krematorium.

W 1907 r. - przy baszcie rzeźniczej powstał słynny Zegar Kwiatowy.

1914-20 r. budowa szkoły Realgymnasium.

1920 r. - włączenie miejscowości Großporitsch (Porajów) do Zittau (Żytawy), a w 1945 r. przyłączenie do Polski.

1928-30 r. - budowa Szkoły Rzemiosła i Przemysłu na ulicy Schliebenstraße.

1928-34 r. - adaptacja wschodniego skrzydła starego klasztoru na muzeum miejskie, przeniesienie fontanny Zielone Źrodło(der Grüne Born – Brunnen) z rynku na obecne miejsce przed muzeum.

1932 r. - pożar teatru na nowym mieście.

1933 r. -  obchody tysiąclecia Górnych Łużyc.

1936 r. - otwarcie nowego teatru Grenzlandtheater.

1954 r. - ustanowienie nowych granic. Wszytskie tereny leżące po wschodniej stronie Nysy stają się częścią Polski. Zittau traci swoją dzielnicę Großporitsch (Porajów).

1969 r. -  założenie Wyższą Szkołę Inżynierskiej, której pierwszym rektorem był prof. Hans-Joachim Hildebrand.

1977 r. - otwarcie przejazdu kolejowego i przejścia granicznego do Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Zittau-Liberec.

1989 r. - demonstracja tysięcy mieszkańców miasta Zittau i okolic przeciw istniejącym strukturom władzy w Berlinie i jej przedstawicielom w okregach oraz gminach. Właśnie ci obywatele byli częścią tej siły w kraju, która zapoczątkowała przełom – „ die Wende”.

3. października 1990 r. -  dołączenie NRD do Republiki Federalnej Niemiec. Wraz ze zjednoczeniem Niemiec w skład Unii Europejskiej weszło również terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

1991 r. - zakończenie prac w kopalni odkrywkowej w mieście Olbersdorf. Od roku 1912 wydobywano tam węgiel brunatny.

1992 r. - założenie Wyższej Szkoły Hochschule Zittau/Görlitz, dzięki której kontynuowane są stuletnie tradycje w dziedzinie edukacji, nauki i sztuki.

1993 r. - założenie Międzynarodowego Instytut Wyższej Szkoły w Zittau(International Hochschulinstitut Zittau). Rozpoczącie działalności przez pierwsze nowo powstałe firmy na terenie przemysłowym Weinau oraz Pethau. Otwarcie przejścia granicznego na styku granic trzech państw.

1994/1995 r. - odrestaurowanie obu Płócien Wielkopostnych przez fundację Abegg-Stiftung Riggisberg.

1 stycznia 1995 r. - zmiana nazwy powiatu Oberlausitzerkreis na Löbau-Zittau. Rok później miasto Żytawa staje się dużym miastem powiatowym. Po 63 latach odrestaurowane Płótna Wielkopostne można podziwiać dzięki wystawie w ratuszu.

1998 r. - pierwsza edycja „I. Spectaculum Citaviae” (od tego dnia co roku).

7. maja - 17. października 1999 r. - druga edycja Sächsische Landesgartenschau, pod hasłem „Pokopalniany krajobraz“ odbyła się w miastach Zittau i Olbersdorf.

12. czerwca 1999 r. - umieszczenie Wielkiego Płótna Wielkopostnego z 1472 r. w Kościele Św. Krzyża.

Titel: 
XXI wiek
Accordion Inhalt: 
Text: 

7-9 września 2011 r. - 10. edycja „Tag der Sachsen”.

4. maja - 3. listopada 2002 r. - wystawa o panowaniu Habsburgów, zatytułowana "Świat-władza-umysł. Dynastia Habsburgów i Łużyce Górne w latach 1526-1635" („Welt-Macht-Geist. Das Haus Habsburg und die Oberlausitz 1526 bis 1635“).

1. maja 2004 r. - myśl o współnej Europie wraz ze wstapieniem do Uni Europejskiej Polski, Czech oraz ośmiu innych państw. Pod hasłem „Okres rozkwitu Europy” świętowano od 30. kwietnia do 2 maja na styku trzech granic, w Porajowie, Hradku nad Nisou i Żytawie.

2005 r. - 750. rocznicę powstania miasta Zittau.

W nocy z czwartku na piątek 21.12.2007 r. - otwarcie przejścia granicznego Kopaczów-Oldřichov przez burmistrzów miast Zittau, Bogatynia oraz Hradek.

2007 r. - wybory na pierwszą królową kwiatów.

22. luty 2008 r. - uroczyste otwarcie dużego basenu sportowego w żytawskich łaźniach miejskich.

2009 r. - rok jubileuszowy 20-lecia pokojowej rewolucji (1989-2009).

2010 r. - 20-lecie zjednoczenia Niemiec.

sierpień 2010 r. - największa powódź z jaką do tej pory ten region musiał się mierzyć, spowodowana nagłymi oraz ulewnymi deszczami.

6. listopada 2013 r. - przyznanie tytułu „Europejskiego Miasto Sportu 2014” („Europäischa Stadt des Sports 2014” ) w ramach ceremoni, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

1. stycznia 2013 r. - wielkie otwarcie mostu granicznego na Nysie Łużyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 354 w Sieniawce.

2015 r. - renowacja rynku.

3. grudnia 2015 r. - wielkie otwarcie nowego śródmiejskiego przedszkola „Kleine Stadtentdecker” („Mali odkrywcy miasta”).

grudzień 2016 r. zakończenie prac renowacyjnych na placu ratuszowym.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks