Produkcja tworzyw sztucznych

Absatz: 
Text: 

Stosunkowo nowa w regionie, ale rozwijajaca się w oszałamiającym tempie branża to produkcja oraz rozwój tworzyw sztucznych. Oprócz konkretnych rozwiązań technologicznych tutejsze firmy zajmujące się produkcją tworzyw sztucznych oferują pełny zakres rozwoju i marketingu produktów - od produkcji indywidualnej po wykonanie całej serii systemów.

Aby utrzymać pozycję na rynku międzynarodowym, szczególny nacisk kładzie się na badania i rozwój nowych produktów i technologii, a także na pozyskiwanie i wykształcenie nowej, wykwalifikowanej kadry.

Górnołuzyckie Centrum Tworzyw Sztuczych (Das Oberlausitzer Kunststoffzentrum) z siedzibą w Instytucie Frauenhof w Zittau, współpracując z przedsiębiorstwami związanymi z budową maszyn i pojazdów, prowadzi badania dotyczące lekkości i mechanicznych właściwości tworzyw sztycznych.

Titel: 
Netzwerke
Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Oberlausitzer Kunststofftechnik
Accordion Inhalt: 
Text: 

Oberlausitzer Kunststofftechnik
c/o IHK Dresden – Geschäftsstelle Bautzen
02625 Bautzen

kunststoff@oberlausitz.com
www.oberlausitz.com

Tel.: +49 (3591) 351 300
Fax.: +49 (3591) 351 320

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks