Uczelnie Wyższe Zittau

Absatz: 
Titel: 
Studia na styku trzech granic Niemiec-Polski-Czech
Nowa stołówka Hochschule Zittau/Görlitz
Nowa stołówka Hochschule Zittau/Görlitz
Text: 

Trójstyk oferuje szeroką gamę możliwośći  zdobywania wykształcenia. Zaczynająć od  wielojęzycznych przedszkoli i szkół zawodowych po kształcenie ustawiczne, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Zarówno uczelnia wyższa Hochschule Zittau/Görlitz, jak również należący do Politechniki Drezdeńskiej (Technische Universität Dresden) Międzynarodowy Instytut Uniwersytecki Zittau (Internationales Hochschulinstitut Zittau), a także ronomowany Instytut Frauenhofer specjalicujący się w obrabiarkach i obróbce plastycznej znajdują się w Zittau. Prowadzą badania i kształcą przyszłą kadrę. Firmy z regionu korzystają z wyników badań oraz zyskują absolwentów uczelni jako wykształconych i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ponadto dzięki innowacyjnym ofertom edukacyjnym, takim jak wspólne kształcenie inżynieryjne (studia dualne), odbywa się kształcenie praktyczne, a tym samym wprowadzenie studentów do przedsiębiorstw.

Titel: 
Uczelnia wyższa Hochschule Zittau/Görlitz
Text: 

Oferta edukacyjna:

 • Budownictwo
 • Elektrotechnika i Informatyka
 • Maszynoznastwo
 • Nauki przyrodnicze i środowiskowe
 • Zarządzanie i kulturoznastwo
 • Nauki społeczne
 • Ekonomia i Inżynieria

Więcej informacji na stronie: www.hszg.de

Titel: 
Międzynarodowy Instytut Uniwersytecki Zittau - Warsztat europejskiego myślenia
Text: 

Kierunki studiów magisterkich:

 • Biodiversity and Collection Management
 • Biotechnologia i Ekologia Stosowana
 • Etyka Biznesu i Zarządzanie Społeczną Ospowiedzialnością (CSR)
 • Zarządzanie Międzynarodowe
 • Zarządzanie Projektami

 

Więcej informacji : www.ihi-zittau.de

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks