Gospodarka Zittau w liczbach

Absatz: 
Titel: 
Inwestycja, która się opłaca
Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
1. Rynek pracy
Accordion Inhalt: 
Zatrudnienie według gałęzi gospodarki (Zarząd Miejski Zittau, 2016: Źródło: Urząd Statystyczny Saksonii - Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2015)
Text: 

W Euroregionie Nysa, do którego należy Zittau żyje ok. 1,60 milionów ludzi.
(Stan z dnia 31.12.2014, źródło: www.neisse-nisa-nysa.org)

Zittau posiada 27.000 mieszkańców, z czego 15.600 osób w wieku produkcyjnym.
(Stan z dnia 31.12.2015, źródło: Urząd Statystyczny Wolnego Kraju Związkowego Saksonia, Kamenz, 2016).

Prawie 50% zatrudnionych pracuje w sektorze usług, co częściowo wynika z faktu, że Szkoła Wyższa (Hochschule) jest największym pracodawcą w mieście. Kolejnym ważnym filarem zatrudnienia jest przemysł produkcyjny, z prawie jedną czwartą.

Titel: 
2. Przedsiębiorstwa w Zittau
Accordion Inhalt: 
Text: 

Zittau posiada zdrowy mix branżowy małych oraz średnich firm. Podobnie jak w sektorze zatrudnienia ok. połowa przedsiębiorstw zajmuje się usługami. Inne firmy należą do sektorów przemysłowych, rzemieślniczych oraz handlu. 

Titel: 
3. Handel
Accordion Inhalt: 
Text: 

Miasto Zittau pełni funkcję zaopatrzeniową na okolicznych terenach. Również siła nabywcza z sąsiednich karjów Polski i Czech stale rośnie. 

W samym Zittau znajduje się ok 18.100 gospodarstw domowych (zgodnie z definicją gospodarstwa domowego z dziećmi poniżej 18. roku życia).
(Stan z dnia 31.12.2015; źródło: Urząd Miasta Zittau, Statystyka Urzędu Meldunkowego, 2015)

Ważne wskaźniki handlowe w Zittau:
dotyczące handlu detalicznego ...

  • Indeks siły nabywczej: 82,5 %
  • Siła nabywcza: 4.666 € / Kopf
  • Wskaźnik centralności: 147,7 %

(Stan z roku 2014; źródło: Międzynarodowa Izba Przemysłowo-Handlowa Drezno, Analiza dotycząca zadowolenia z miejsca zamieszkania IHK/HWK, 2014).

Titel: 
4. Turystyka
Accordion Inhalt: 
Text: 

Miasto Zittau jest znane z posiadania jedynych w Niemczech Płocien Wielkopostnych. W związku z tym, że w pobliżu znajdują się góry Zittauer Gebirge, wielu gości parku krajobrazowego odwiedza również Zittau

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki funkcji turystycznej miasta Zittau oraz Związku Turystycznego (TGG), którego Zittau jest członkiem.

Stan z  2015 r. Zittau TGG
otwarte obiekty zakwaterowania 7  
Liczba przyjazdów 21.847 168.132
Liczba noclegów 46.845 533.015
średnia długość pobytu w dniach 2,1 2,9
średnie obciążenie w % 42,5 32

 

Titel: 
5. Tereny przemysłowe
Accordion Inhalt: 
Übersicht Gewerbegebiete in Zittau
Text: 

Aby założyć lub rozszerzyć działalność firmy, Zittau oddaje do dyspozycji inwestorów w pełni uzbrojone obszary pod działalność gospodarczą.

Teren przemysłowy Typ Powierzchnia netto (ha) wolna (w tym opcje)
łącznie %
Zittau łącznie   107,49 31,50 29,3%
Ferrolegierung Hirschfelde U 5,70 0,97 17,1%
G.-Hauptmann-Str.17 U 16,47 0,97 5,9%
Ottokarplatz U 3,24 1,72 53,2%
Pethau U 17,55 5,70 32,5%
Weinau U|BA 64,54 22,14 34,3%

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks