Stałe ekspozycje

Absatz: 
 Zakrystia w byłym klasztorze franciszkanów
Zakrystia w byłym klasztorze franciszkanów
Text: 

Kulturowo-Historyczne Muzeum Klasztoru Franciszkanów ma bogatą historię, co odzwierciedla również struktura budynku. W głównym budynku obok kasy i sklepu muzealnego znajdują się części stałych ekspozycji. Mieści się tam również duża sala wystawowa, witryna i kunstkamera. Historia klasztoru i jego wielorakie znaczenie jako centrum kulturowego Górnych Łużyc są harmonijnie zintegrowane z muzealnym wykorzystaniem kompleksu budynków, które oferują wiele do odkrycia.

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Historia
Accordion Inhalt: 
Klasztor - kompleks
Klasztor - kompleks
Text: 

Historia muzeów miejskich ma swój poczatek w 1709 r., kiedy w dawnym klasztorze franciszkanów otwarto kunstkamerę Biblioteki Rady Miejskiej. Pierwszym eksponatem muzealnym w Zittau był zegar kolumnowy wysłany z Wiednia w 1564 roku. Dzięki temu muzea można zaliczyć do jednych z najstarszych w Środkowej Europie. Do wyjątkowego barokowego zbioru należą antyki zebrane przez historyka pochodzącego z Zittau Christiana Adolpha Peschecka. Zbiory te są wciąż poszerzane.

Zespół budynków dawnego klasztoru franciszkanów w Zittau jest jednym z najstarszych i najważniejszych zespołów architektonicznych miasta. Wschodnie i zachodnie skrzydła zawierają bogate i cenne zbiory Miejskich Muzeów.

 Od strony południowej znajduje się kościół klasztorny z 70-metrową wieżą - od 1598 roku służy jako kościół ewangelicko-luterański.

Średniowieczne zachodnie skrzydło zostało rozbudowane w późnym okresie renesansu i baroku. W czasie panowania burmistrza Heinricha von Hefftera otrzymało wspaniały fronton (stąd nazwa "Heffterbau"). Parter był używany przez wieki jako kaplica klasztoru, Kościół czeski, gimnazjon i sala wystawowa. Od 1719 r. na pierwszym piętrze uczniowie gimnazjum wystawiali sztuki teatralne. W późniejszym okresie powstała tutaj część biblioteki miejskiej, od 1937 r. sala ta służyła jako sala wystawowa muzeum, od 2004 r. mieści się w niej nasza witryna.

Titel: 
Małe Płótno Wielkopostne z 1573 r.
Accordion Inhalt: 
Małe Płótno Wielkopostne z 1573 r.
Małe Płótno Wielkopostne z 1573 r.
Text: 

Małe Płótno Wielkopostne z 1573 r. jest najważniejszym eksponatem w Kulturowo-Historycznym Muzeum Klasztoru Franciszkanów. To drogocenne dzieło renesansu i wybitne osiągnięcie historii reformacji: jedyne ewangelickie Płótno Wielkopostne. Namalowane przez nieznanego mistrza na podstawie oryginału autorstwa Liège, Lamberta Lombarda, jest na 4,30 m wysokie i 3,50 m szerokie. Po burzliwej historii Płótna, od 2005 r.  można je podziwiać jako część stałej ekspozycji.

Razem z Wielkim Płótnem Wielkopostnym stanowi część Świętej Drogi - Via Sacra. Oba mają duże znaczenie, nawet poza granicami państwa.

Titel: 
Okres rozkwitu Zittau
Accordion Inhalt: 
Text: 

800-letnią historię miasta przedstawiono w 10 migawkach ukazujących niezwykłe wydarzenia , od pierwszych pisemnych wzmianek na temat Zittau, do słynnego rozszerzenia Uni Europejskiej w 2004 r. Srebrne monety z XIII w., spalone belki ze starego Kościoła Św. Jana, ale także banknoty, model mechanicznego krosna i kawałek węgla opowiadają o wzlotach i upadkach miasta w środku Europy.

Wojna i pokój, gospodarczy rozkwit i poważne kryzysy na zmianę. Różne mocarstwa europejskie ukształtowały bogatą kulturę starego czeskiego miasta królewskiego. Dopiero w XX wieku Zittau wysunęło się na dalszy plan. Niedawno granice otworzyły się ponownie. Tak więc Zittau i Trójstyk znajdują się w samym sercu Europy.

Ta wielojęzyczna stała ekspozycja została otwarta w 2011 r. Jest poświęcona obrazowi miasta i przedstawia jego fascynujące modele jak i historyczny wygląd. Dodatkowo w średniowiecznej piwnicy klasztornej można zapoznać się ze sztuką garncarską, sądownictwem oraz zobaczyć w jaki sposób ludzie dawniej zaopatrywali się w wodę.  
 

Titel: 
Zittauer Lebensräume - Przestrzeń życiowa w Zittau . Hisorie starych i młodych, bidnych i bogatych, z miasta i ze wsi
Accordion Inhalt: 
Dormitorium, w którym znajduje się wystawa
Dormitorium, w którym znajduje się wystawa
Text: 

Przez setki lat piętro w dzisiejszym Kulturowo-Historycznym Muzeum Klasztoru Franciszkanów w Zittau było zamieszkiwane - od XIII w. do czasów reformacji przez mnichów, następnie do 1928 r. przez wdowy i potrzebujące strasze kobiety. Czasami zakwaterowywano tam również gości - na ich wyższe wymagania dotyczace noclegu wskazują malowidła ścienne takie jak "Zittauer Jungbrunnen".

Nowa wystawa pt. "Zittauer Lebensräume" - "Przestrzeń życiowa w Zittau" nawiązuje do historii. Prezentowane obiekty z bogatych zbiorów Zittau przedstawiają opowieści młodych i starych, biednych i bogatych, z miasta oraz ze wsi. W 14 tematyczych pomieszczeniach można zobaczyć jak wyglądało codzienne życie mieszkańców miasta od kołyski, aż po grób.

Titel: 
Fontanna młodości
Accordion Inhalt: 
Fontanna młodości
Fontanna młodości
Text: 

W 2008 roku na piętrze starego Klasztoru Franciszkańskiego, pod grubymi warstwami tynku, pojawiły się unikalne malowidła ścienne przedstawiające fontanne młodości. Ze wszystkich stron zmierzali do niej ludzie różnego stanu, od króli i królowych po zakonnice i mnichów zakonu żebraczego na taczkach, wozach drabiniastych, w lektykach, dużych koszach noszonych na plecach lub podpierając się na kiju kuśtykali do miejsca, w którym znajdowała się fontanna, aby zdobyć kilka kropli z odmładzającego źródła i zapewnić sobie wieczną miłość. Źródło to jest symbolem tęsknoty, obrazem życia wiecznego i jednocześnie dokumentem historycznym, którego nie da się porównać z żadnym innym z północnych Alp z XV w.

 

Titel: 
Znak Krzyża i Święte Niebo - Sztuka sakralna od średniowiecza do epoki nowożytnej
Accordion Inhalt: 
Text: 

Poruszony tekstylnymi wizerunkami na Płótnach Wielkopostnych z 1472 r. i 1573 r. kolekcjoner z Kolonii Wolfgang Sternling podarował miastu Zittau swój zbiór krzyży. Należą do niego obrazy, rysunki, grafiki, książki, rzeźby i świadectwa ludowej pobożności pochodzące ze średniowiecza do teraźniejszości z Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Część kolekcji znajduje się w krużganku byłego Klasztoru Franciszkanów.

W kapitularzu byłego Klasztoru Franciszkanów przedstawiona jest sztuka renesansu i baroku pochodząca z Zittau i okolic. Należą do nich obrazy pamięci (epitafia) miejskich rodzin burżuazyjnych, złotnictwo oraz dzieła sakralne pochodzenia katolickiego i protestanckiego.

 

 

Titel: 
Dziedziniec klasztorny
Accordion Inhalt: 
Dziedziniec klasztorny
Dziedziniec klasztorny
Text: 

Już w średniowieczu dziedziniec klasztorny służył jako cmentarz. Po wyburzeniu północnego skrzydła klasztoru, w XVII w. i XVIII w. powstało wyjątkowye miejsce pochówku. Dziś jest to jeden z najbardziej efektownych i posiadających duże znaczenie architektoniczne kompleks cmentarny baroku w Saksonii (dr Ulrich Rosner, Państwowy Urząd Ochrony Zabytków Saksonii).

Ze strukturą stosunkowo regularnego placu budynek dziedzińca klasztornego nabiera formy dawnego krużganka. Kompleks odpowiada typowi włoskiego cmentarza Camposanto, chcrakteryzującego się łukami i salami przedpogrzebowymi. Dzięki jego zabytkowej formie i elementom konstrukcyjnym stanowi wyjątkowy przykład mieszczańsko-protestanckiej kultury pogrzebowej, będącej świadectwem głębokiej wiary i pewności zbawienia

Podczas gdy w kryptach znajdują się grobowce, podziemne komnaty mieszczą doczesne szczątki.

Pierwsza krypta powstała w 1675 r. (nr. 21), ostatnia w 1723 r. (nr. 1). Każda krypta zachowała niezależność jeśli chodzi o formę, były budowane zgodnie z życzeniem klienta.

Titel: 
Zbiór SCHAUsammlung
Accordion Inhalt: 
SCHAUsammlung
SCHAUsammlung
Text: 

Zbiór SCHAUsammlung łączy ze sobą ekspozycję i depozyt oraz umożliwia wgląd w różne obszary zbiorów muzeum. Rozmieszczenie eksponatów według grup tematycznych zmienia perspektywę obiektów i umożliwia ich łączenie w całość w tej nowej kompozycji.

Wyjątkowe skarby sztuki i kultury prezentowane są w witrynachi gablotach. W kolekcji znajdują się fajanse z Zittau, naczynia cynowe i barokowy meble. Gipsowa postać Lenina stoi między barokowymi wizerunkami świętych. Zabawki i przedmioty codziennego użytku z czasów NRD są również do tej części wystawy, podobnie jak prace regionalnych artystów, takich jak Georg Grulich i Max Langer.

Titel: 
Kunstkamera
Accordion Inhalt: 
Kunstkamera
Kunstkamera
Text: 

Zittau posiada najstarszą przestrzeń muzealną w środkowej Europie: we wrześniu 1709 r. sala barokowa w Heffterbau byłego Klasztoru Franciszkanów została otwarta jako sala wystawowa. W kunstkamerze znajdują się takie skarby jak czaszki założycieli biblioteki i burmistrza Nikolausa von Dornspacha, porterty cesarza, antyczne monety, kolcobrzuchy, krokodyle, tureckie strzemiączka, imponujący model statku, podróżne zegary słoneczne oraz globus z 1690 r. 

Kunstkamera w Zittau to jedyne w swoim rodzaju osiągnięcie, wkrótce 450-letniej obywatelskiej historii zbiorów, którą zapoczątkowała w 1564 r. darowizna zegara słonecznego z Wiednia. 

Szczególnym punkt stanowi strefa armilarna z 1790 r., przyrząd astronomiczny górnołużyckiego stolarza artystycznego i wynalazcy Michaela Dienela, dzięki któremu ruchy ciał niebieskich i powstanie zaćmień słońca oraz księżyca stały się zrozumiałe. W 1803 r. został przekazany do kunstkamery, jednak z czasem zniknął i w póżniejszych latach odnalazł się w bardzo złym stanie. Dzięki długotrwałym pracom restauratorskim nad tym oraz nad wieloma innymi wyjątkowymi obiektami można pokazywać je publicznie.

 

Titel: 
Piwnica tortur
Accordion Inhalt: 
Piwnica tortut
Piwnica tortur
Text: 

W byłej piwnicy winnej Klasztoru Franciszkanów, dzięki świadectwom minionego wymiaru sprawiedliwości, w 1937 r. zrekonstruowano piwnicę tortur. Zgniatacze kciuków, koło do łamania, madejowe łoże oraz pochodzący ze starych więzień miecz katowski. Oryginalne sceny kar oraz sądu przedstawione są w formie multimedialnej. Poza tym można poznać ciekawe przypadki kryminalne jakie miały miejsce w historii Zittau.

 

Titel: 
Zbrojownia
Accordion Inhalt: 
Stała ekspozycja
Stała ekspozycja
Text: 

W zbiorach Muzeów Miejskich Zittau drzemie skarb – przez dłuższy czas przechowywany w ukryciu, znów został zaprezentowany publicznie: ogromny, historyczny zbiór militariów, prawdopodobnie największy na Górnych Łużycach. Zawiera drążki, ostrza, broń palną, hełmy, pancerze, rękawice, a nawet różnego rodzaju armaty. Są to stare i rzadkie eksponaty.

Zbiór odnosi się do miejskiej zbrojowni, która pierwotnie znajdowała sie w ratuszu, później w Stajni Książęcej (dzisiejszym Domu Solnym). To tam przechowywano broń i zbroje, która miała służyć do obrony miasta, ale również do wypraw zbrojeniowych.

Od założeniem miasta, aż do XVIII w. do obowiązków każdego obywatela należało posiadanie broni, aby móc bronić miasto oraz siebie. Wszyscy mężczyźni byli zaangażowani w obronę, podzieleni według dzielnic pod przewodnictwem powołanego kapitana.

Po drugiej wojnie światowej wiele muzeów musiało oddać swoje zbiory.W Zittau broń palna była bezużyteczna. Kolekcja pozostała kompletna i można ją teraz podziwiać na wystawie.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks