Nieruchomości

Absatz: 
Titel: 
Böhmische Straße 30
Text: 

Działka na sprzedaż znajduje się w historycznym centrum Zittau. Znajduje się na niej trzypiętrowy budynek mieszkalno-usługowy wymagający gruntownej renowacji. Jest to pustostan/Budynek stoi pusty oraz jest objęty ochroną zabytków.

 Exposé

 

Titel: 
Eckartsberger Straße 4
Text: 

Działka na sprzedaż znajduje się w północnej części miasta. Jest to działka narożna, na której znajduje się dom wielorodzinny wymagajacy renowacji. Dom jest niezamieszkały.

Exposé

Titel: 
Löbauer Platz 5
Text: 

Działka na sprzedaż znajduje się w północnej części miasta. Jest to działka narożna, na której znajduje się trzypiętrowy dom wielorodzinny, który wymaga gruntownej renowacji. Jest objęty ochrona zabytków, kompletnie niezamieszkały.

Exposé

Titel: 
Viebig 11, Ortsteil Schlegel
Text: 

Działka na sprzedaż mieści się w dzielnicy miasta Zittau - Schlegel. Znajduje się na niej dom bliźniak. Mieszkania są wynajęte.

Exposé

Text: 

 

 

 

 

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Ogólne informacje
Accordion Inhalt: 
Text: 

Publiczna oferta działek budowlanych miasta Zittau nie podlega warunkom kontraktowym VOB (znormalizowanym warunkom zlecania i wykonywania robót budowlanych )/ VOL (znormalizowanym warunkkom zlecania i wykonywania usług), a zatem nie ma formalnego postępowania przetargowego. Stanowi ona jedynie publiczne i niewiążące zaproszenie do składania ofert zakupu.

Oferta sprzedaży jest niezobowiązująca. Decyzję o sprzedaży podejmuje Rada Miasta miasta powiatowego Zittau. Złożenie oferty nie wiąże się z żadnym roszczeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

Wysłanie Exposee nie wiąże się z zawarciem umowy maklerskiej. Wszystkie informacje zostały opracowane z najwyższą starannością. Administracja miasta Zittau nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność - w szczególności przedstawionych planów - i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Dane służą wyłącznie do opisu warunków.

                                                                                                                                                                      

Titel: 
Warunki zakupu
Accordion Inhalt: 
Text: 

Warunki sprzedaży dotyczące sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych miasta Zittau

Sprzedaż ma zazwyczaj wartość rynkową. Jest to określane przez niezależnego eksperta. Koszty związane z oceną są wstępnie finansowane przez potencjalnego nabywcę lub zwracane po zawarciu umowy sprzedaży.

W przypadku niemierzonych częściowych powierzchni nabywca ponosi koszty pomiaru i oznaczenia granic.

Nabywca działki zobowiązuje się wykonać na niej inwestycje zgodne z umową sprzedaży (czas trwania, zakres, charakter i finansowanie planowanych działań).

Oprócz tych kwot pobierana jest opłata za ścieki, którą ustala się na podstawie ustawy o ściekach miasta Zittau.

Miasto Zittau zastrzega sobie wpis do ksiąg wieczystych o 10-letnim prawie odkupu gruntów (w przypadku odsprzedaży lub niewykonania inwestycji) lub do klauzuli o dochodach dodatkowych.(Mehrerlösklausel)

Koszty realizacji umowy (notariusz, ewidencja gruntów, podatki) ponosi kupujący.

Decyzję o ogólnej sprzedaży przedmiotu podejmuje Rada Miasta podczas sesji publicznej. Decyzję o przyznaniu zamówienia podejmuje Komitet Administracyjny i Finansowy podczas sesji publicznej. Wynik zostanie opublikowany w odpowiednim Dzienniku Urzędowym, ewentualnie w codziennej prasie. Odstępstwa od tej decyzji są możliwe w przypadku sprzedaży poniżej wartości granicznych zgodnie z Uchwałą nr 044/2011 Rady Miejskiej miasta powiatowego (der Großen Kreisstadt ) Zittau według 8. zmiany statutów głównych miasta powiatowego (der Großen Kreisstadt ) Zittau.

Zgodnie z Saksońską Ustawą o Gminach (Sächsischer Gemeindeordnung), sprzedaż poniżej wartości rynkowej wymaga zatwierdzenia przez prawny organ nadzorczy w okręgu Görlitz.

 

Titel: 
Kontakt
Accordion Inhalt: 
Text: 

Urząd Miasta Zittau
Wydział Działek Budowlanych i Pomiarów

Adres
Sachsenstraße 14
02763 Zittau

Adres korespondencyjny
Stadt Zittau
Referat Grundstücke und Vermessung
Postfach 1458
02754 Zittau

Osoba kontaktowa
Heike Barmeyer

     Tel. 03583 752-382
     Fax 03583 752-343
     E-Mail: grundstuecke@zittau.de

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks