Dofinansowanie

Absatz: 
Text: 

Maksymalne wspieranie inwestycji. W sektorze produkcyjnym w Zittau można otrzymać nawet do 40% dotacji na inwestycje.

Niemiecko-polsko-czeski obszar gospodarczy oferuje doskonałe wsparcie, szczególnie dla współpracy międzynarodowej, nowych oraz ekspansywnych inwestycji w przemysł wytwórczy, zatrudnienie i dokształcanie/ kwalifikacje jak i innowacje, badania/ rozwój, ochronę środowiska, a także w efektywnośc energetyczną.

Dofinansowania dla przedsiębiorców polegają na przydzieleniu dotacji, niskoporcentowych pożyczkach, poręczeniach i atrakcyjnych cenowo bądź całkowicie narmowych uslugach konsultingowych.

Informacje na temat srodków dofinansowania można uzyskac od sponsorów działających na płaszczyźnie lokalnej, jak również od banku Sächsische Aufbaubank (SAB) , agencji Agentur CzechInvest oraz Izby Handlowej Trzech Państw (Handelskammern der drei Länder).

 

Accordion: 
Accordion Element: 
Titel: 
Wsparcie małych firm na obszarze miejskim Zittau-Mitte.
Accordion Inhalt: 
Text: 

Więcej informacji na temat wsparcia małych firm w języku niemieckim znajduje się tu.

Social Content: Drucken, Mail, Sociallinks