Trialog v Trojzemí

Rádi bychom znali vaše představy a přání

Koordinátor projektu - kontakt:
Dr. Jörg Kracik
+49 3583 77 88 19
j.kracik@stadtentwicklung-zittau.de

Kontaktovat nás můžete v němčině, češtině nebo polštině

Jak chceme žít

Trialog v Trojzemí

Výchozí situace:

Náš region Trojzemí a Svazek měst "Malý trojúhelník – Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Žitava" stojí před velikou výzvou. Jak současná těžba uhlí, tak budoucí proces transformace mají vzhledem k úzké ekologické, ekonomické a sociální provázanosti řadu přímých i nepřímých dopadů na obyvatele našeho regionu. Je proto velmi důležité, abychom se na tomto nadcházejícím procesu proměny regionu podíleli nejen aktivně ale především společně.

Cíl:

Naším cílem je podnítit a prohloubit trialog o spravedlivé proměně regionu, který by měl nejdříve popsat současný pohled obyvatel a poté, v rámci přeshraniční výměny návrhů, myšlenek a nápadů, vypracovat společnou vizi pro náš region Trojzemí pro období po konci těžby uhlí.

Partneři:

Svazek měst Malý trojúhelník s městy Bogatynia, Hrádek n. N. a Žitava a také co nejvíce společenských institucí, organizací, spolků a sdružení z různých oblastí (např. vzdělávání, kultura, sport, cestovní ruch, ochrana životního prostředí a přírody).

Účast obyvatel:

Účast obyvatel stojí pro nás v tomto trialogu na prvním místě.

  • 1. fáze: Průzkumy mezi obyvateli, informační akce, diskuse s cílem zachytit aktuální situaci a pojmenovat problémy.
  • 2. fáze: Workshopy, projekty ve školách, workshopy pro budoucnost s rozsáhlou diskusí o procesu spravedlivé proměny a společné budoucnosti regionu Trojzemí.

Výsledek:

Souhrnný a zdokumentovaný výsledek tohoto trialogu by měl být začleněn do plánovacích a rozvojových koncepcí a projektů partnerských měst.

Sponzoři a podporovatelé:

Nadace Roberta Bosche vybrala a podpořila náš Svazek měst – a spolu s námi i dalších sedm příhraničních regionů v Německu – v rámci programu "Společný základ – společně tvořit přes hranice". Projekt probíhá od 1.12.2022 do 30.11.2025.

Aktivity projektu

Projekt „Trialog v Trojzemí“ byl prezentován vlastním stánkem ve výstavním pavilonu Svazku měst „Malý Trojúhelník – Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Žitava” na Evropském festivalu na bodě Trojzemí. Putovní výstava s 9 portréty osobností z Trojzemíů se při této příležitostí též „přestěhovala” ze žitavského náměstí do bodu Trojzemí a návštěvníci Evropského festivalu si ji mohli prohlédnout hned vedle pavilonu Svazku měst.

Putovní výstava na bodě Trojzemí

Putovní výstava na bodě Trojzemí

Evropský festival na bodě Trojzemí

Dne 5. března 2024 se konal v rámci projektu další společný večer jako večeře tří zemí v Hillersche Villa (Hillerova vila) v Žitavě. Zúčastnilo se ho 51 účastníků ze tří měst Svazku měst "Malý trojúhelnik", mezi nimi starostové a zástupci městských úřadů, veřejných institucí a zařízení, stejně jako zástupci firem, spolků a organizací z regionu Trojzemí. Tři členové projektového týmu ze Žitavy, Bogatynie a Hrádku nad Nisou nejprve představili výsledky průzkumu mezi obyvateli a uvedli trojjazyčnou upoutávku k portrétním videím o 9 osobnostech z Trojzemí.

Z průzkumu mezi obyvateli vyplynulo 7 témat, která většina dotázaných považuje za důležitá pro současný i budoucí život v Trojzemí. Účastníci večeře tří zemí udělili body, kterými určili témata, o nichž se bude důkladně a s dúrazem na výsledky diskutovat na třech podzimních workshopech s účastí občanů. Workshopy se konají v Žitavě, Bogatyni a Hrádku nad Nisou.

Snímky: Roman Sedláček

Jako doprovod k projektu a jako další impuls pro zapojení obyvatel do procesu diskuse o spravedlivé transformaci regionu Trojzemí byly po průzkumu mezi obyvateli zhotoveny portréty osobností našeho regionu ve formě krátkých videí. Dotazováni byli tři lidé z každého města Svazku měst "Malý trohúhelník". Videa lze prohlédnout zde.

Portrétní snímky a portrétní videa: Roman Sedláček

Důležitou součástí přeshraniční účasti obyvatel v rámci projektu „Trialog v Trojzemí” byl průzkum mezi obyvateli, který probíhal od července do října 2023 prostřednictvím trojjazyčného dotazníku online i papírového. Zde byl hledán názor obyvatel: Jak hodnotí současný život v našem regionu Trojzemí a především jakými přáními, nápady a vizemi by chtěli tímto způsobem přispět k procesu přeshraniční diskuse. Zodpovězono bylo 15 otázek a byla také pojmenována klíčová témata, návrhy a nápady pro další proces diskuse. Průzkumu mezi obyvateli se zúčastnilo celkem 875 obyvatel z regionu Trojzemí, z toho 221 ze Žitavy, 157 z Hrádku nad Nisou a 497 z Bogatyni. Výsledky průzkumu mezi obyvateli si je možné prohlédnout prostřednictvím níže uvedeného internetového linku.

Trialog v Trojzemí – to je název projektu, který bude probíhat v příštích dvou letech na území Svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau.

Náš region stojí před nebývale velkou výzvou – jak bude vypadat po konci těžby uhlí. Možná si řeknete, že my v Hrádku máme toto již vyřešeno. Bývalý důl Kristýna se proměnil v rekreační areál a průmyslová zóna nabízí dostatečný počet pracovních míst. V dnešním globálním světě však musíme vnímat problémy a starosti celého regionu, neboť i ty významně ovlivňují náš život. V příštích letech nás tedy zákonitě čeká transformace regionu a náš projekt má získat názory vás obyvatel o tom, co si myslíte, že je třeba připravit a udělat, aby se zde i příštím generacím žilo dobře. Výstupy tohoto projektu budou poté zapracovány do rozvojových plánů. Projekt je finančně podpořen Nadací Roberta Bosche z Berlína a spolufinancován i ze Svazku měst. Je součástí velké iniciativy „Common Ground – Společný základ“ této nadace, pod jejíž patronací se hraniční regiony/města společně věnují tématům, která v budoucnu ovlivní život jejich obyvatel. Náš cíl je vskutku ambiciózní. Naši projektoví partneři z Polska, Německa, Holandska, Švýcarska a Francie se věnují spíše společnému rozvoji určité plochy/ohraničeného území, my chceme společně s vámi hledat podměty a vize pro budoucnost celého regionu Trojzemí. V příštích dvou letech se na vás obyvatele Trojzemí budeme obracet s otázkami, sbírat vaše názory a zkušenosti tak, abychom dokázali vytvořit co nejvěrnější vizi. V podvečer 4. května 2023 jsme v hrádecké Besedě, společně se zástupci našich tří měst i hosty z regionu, představili náš projekt, dali účastníkům možnost vyjádřit svá přání pro budoucnost regionu i shlédnout fotografie z Trojzemí. Těšíme se na příští setkání s nimi i vámi ostatními. Názory a nejrůznější úhly pohledu jsou pro nás důležité, neboť právě teď budeme tvořit základ pro budoucí podobu místa, kde žijeme my a kde budou žít naše děti.

Autor: Hedvika Zimmermannová

Představitelky projektu a vítězové fotografické soutěže

Foto: Roman Sedláček

Vyhodnocení fotografické soutěže „Motivy z Trojzemí“

Pro akci k zahájení projektu v Hrádku nad Nisou byla vypsána fotografická soutěž s názvem "Motivy z Trojzemí". Soutěže se zúčastnilo celkem 12 fotografů ze všech států regionu Trojzemí, kteří zaslali celkem 33 snímků. Všech 33 fotografií bylo vystaveno v sále Kulturního domu Beseda. Více než 100 přítomných hlasovalo o tom, který snímek se jim nejvíce líbil. Tito fotografové a snímky získali nejvíce hlasů:

1. Ewa Wiśniewska (Bogatynia) – Lausitzer Neiße / Nysa Łużycka / Lužická Nisa
2. Anna Chorab (Bogatynia) – Licht der Hoffnung / Światełko nadzieji / Světlo naděje
3. Paweł Dusza (Bogatynia) – Neiße bei Porajów / Nysa Porajów / Nisa v Porajówě

Autoři tří vítězných snímků získali ocenění. Jejich fotografie si můžete prohlédnout zde na našich internetových stránkách a též v příštím ročním kalendáři Svazku měst. Všechny ostatní fotografie ze soutěže jsou rovněž uvedeny níže.

1. Ewa Wiśniewska (Bogatynia) – Lausitzer Neiße / Nysa Łużycka / Lužická Nisa

2. Anna Chorab (Bogatynia) – Licht der Hoffnung / Światełko nadzieji / Světlo naděje

3. Paweł Dusza (Bogatynia) – Neiße bei Porajów / Nysa Porajów / Nisa v Porajówě

Všechny ostatní soutěžní fotografie

Ewa Wiśniewska - Na cestě k Výhledům

Ewa Wiśniewska - Pohled na Výhledy

Anna Chorab - Moje město na okraji Polska

Anna Chorab - Trojzemí

Paweł Dusza - Výhledy-Hrádek

Paweł Dusza - Mariánský kostel v Žitavě

Oldřich Souček - Hrádek-Horní náměstí-Vánoční atmosféra

Oldřich Souček-Hrádek nad Nisou-Panorama

Oldřich Souček - Kristýna a vodník

Roman Sedláček - Za soumraku

Roman Sedláček - Hrádecký koník

Roman Sedláček - Ochránce Kristýny

Laura Jankowski - Žitavská panorama 1

Laura Jankowski - Žitavská panorama 2

Laura Jankowski - Žitavská panorama 3

Jaromír Mottl - Chrám pokoje

Jaromír Mottl - Kaple Panny Marie Pomocné

Jaromír Mottl - Pohádková chaloupka

Magda Piekło - Hrádek nad Nisou

Magda Piekło - Kopaczów

Magda Piekło - Žitava

Karel Kříž - Regionální expres Trilex na polském úseku mezi Hrádkem a Žitavou

Karel Kříž - Regionální expres Trilex mezi Žitavou a Hrádkem s výhledem na město

Jaroslaw Dymarski - Bogatynia-2towers

Jaroslaw Dymarski - Bogatynia by night

Jaroslaw Dymarski - Bogatynia Trojzemí

Helmar Schulze - Pohled z věže

Helmar Schulze - Dům Schminke

Helmar Schulze - Zhořelecké zrcadlo

9 potrétů z Trojzemí v Žitavě

Od 22. března bude na náměstí v Žitavě umístěna putovní výstava o 9 osobnostech z Trojzemí.

9 potrétů z Trojzemí v Bogatyni

Od 29. dubna je v Bogatyni v novém parku u bývalého nádraží někdejší úzkokolejky Žitava-Bogatynia-Heřmanice u Frýdlantu k vidění putovní výstava s 9 portréty osobností z Trojzemí.

9 potrétů z Trojzemí v Hrádku nad Nisou
9 potrétů z Trojzemí v Hrádku nad Nisou

Od 19. června je na Horním náměstí v Hrádku nad Nisou k vidění putovní výstava s 9 portréty osobností z Trojzemí.