Trialog v Trojzemí

Rádi bychom znali vaše představy a přání

Jak chceme žít

Trialog v Trojzemí

Výchozí situace:

Náš region Trojzemí a Svazek měst "Malý trojúhelník – Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Žitava" stojí před velikou výzvou. Jak současná těžba uhlí, tak budoucí proces transformace mají vzhledem k úzké ekologické, ekonomické a sociální provázanosti řadu přímých i nepřímých dopadů na obyvatele našeho regionu. Je proto velmi důležité, abychom se na tomto nadcházejícím procesu proměny regionu podíleli nejen aktivně ale především společně.

Cíl:

Naším cílem je podnítit a prohloubit trialog o spravedlivé proměně regionu, který by měl nejdříve popsat současný pohled obyvatel a poté, v rámci přeshraniční výměny návrhů, myšlenek a nápadů, vypracovat společnou vizi pro náš region Trojzemí pro období po konci těžby uhlí.

Partneři:

Svazek měst Malý trojúhelník s městy Bogatynia, Hrádek n. N. a Žitava a také co nejvíce společenských institucí, organizací, spolků a sdružení z různých oblastí (např. vzdělávání, kultura, sport, cestovní ruch, ochrana životního prostředí a přírody).

Účast obyvatel:

Účast obyvatel stojí pro nás v tomto trialogu na prvním místě.

  • 1. fáze: Průzkumy mezi obyvateli, informační akce, diskuse s cílem zachytit aktuální situaci a pojmenovat problémy.
  • 2. fáze: Workshopy, projekty ve školách, workshopy pro budoucnost s rozsáhlou diskusí o procesu spravedlivé proměny a společné budoucnosti regionu Trojzemí.

Výsledek:

Souhrnný a zdokumentovaný výsledek tohoto trialogu by měl být začleněn do plánovacích a rozvojových koncepcí a projektů partnerských měst.

Sponzoři a podporovatelé:

Nadace Roberta Bosche vybrala a podpořila náš Svazek měst – a spolu s námi i dalších sedm příhraničních regionů v Německu – v rámci programu "Společný základ – společně tvořit přes hranice". Projekt probíhá od 1.12.2022 do 30.11.2025.

Koordinátor projektu - kontakt:
Dr. Jörg Kracik
+49 3583 77 88 19
j.kracik@stadtentwicklung-zittau.de

Kontaktovat nás můžete v němčině, češtině nebo polštině

Aktivity projektu

Trialog v Trojzemí – to je název projektu, který bude probíhat v příštích dvou letech na území Svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau.

Náš region stojí před nebývale velkou výzvou – jak bude vypadat po konci těžby uhlí. Možná si řeknete, že my v Hrádku máme toto již vyřešeno. Bývalý důl Kristýna se proměnil v rekreační areál a průmyslová zóna nabízí dostatečný počet pracovních míst. V dnešním globálním světě však musíme vnímat problémy a starosti celého regionu, neboť i ty významně ovlivňují náš život. V příštích letech nás tedy zákonitě čeká transformace regionu a náš projekt má získat názory vás obyvatel o tom, co si myslíte, že je třeba připravit a udělat, aby se zde i příštím generacím žilo dobře. Výstupy tohoto projektu budou poté zapracovány do rozvojových plánů. Projekt je finančně podpořen Nadací Roberta Bosche z Berlína a spolufinancován i ze Svazku měst. Je součástí velké iniciativy „Common Ground – Společný základ“ této nadace, pod jejíž patronací se hraniční regiony/města společně věnují tématům, která v budoucnu ovlivní život jejich obyvatel. Náš cíl je vskutku ambiciózní. Naši projektoví partneři z Polska, Německa, Holandska, Švýcarska a Francie se věnují spíše společnému rozvoji určité plochy/ohraničeného území, my chceme společně s vámi hledat podměty a vize pro budoucnost celého regionu Trojzemí. V příštích dvou letech se na vás obyvatele Trojzemí budeme obracet s otázkami, sbírat vaše názory a zkušenosti tak, abychom dokázali vytvořit co nejvěrnější vizi. V podvečer 4. května 2023 jsme v hrádecké Besedě, společně se zástupci našich tří měst i hosty z regionu, představili náš projekt, dali účastníkům možnost vyjádřit svá přání pro budoucnost regionu i shlédnout fotografie z Trojzemí. Těšíme se na příští setkání s nimi i vámi ostatními. Názory a nejrůznější úhly pohledu jsou pro nás důležité, neboť právě teď budeme tvořit základ pro budoucí podobu místa, kde žijeme my a kde budou žít naše děti.

Autor: Hedvika Zimmermannová

Představitelky projektu a vítězové fotografické soutěže

Foto: Roman Sedláček

Vyhodnocení fotografické soutěže „Motivy z Trojzemí“

Pro akci k zahájení projektu v Hrádku nad Nisou byla vypsána fotografická soutěž s názvem "Motivy z Trojzemí". Soutěže se zúčastnilo celkem 12 fotografů ze všech států regionu Trojzemí, kteří zaslali celkem 33 snímků. Všech 33 fotografií bylo vystaveno v sále Kulturního domu Beseda. Více než 100 přítomných hlasovalo o tom, který snímek se jim nejvíce líbil. Tito fotografové a snímky získali nejvíce hlasů:

1. Ewa Wiśniewska (Bogatynia) – Lausitzer Neiße / Nysa Łużycka / Lužická Nisa
2. Anna Chorab (Bogatynia) – Licht der Hoffnung / Światełko nadzieji / Světlo naděje
3. Paweł Dusza (Bogatynia) – Neiße bei Porajów / Nysa Porajów / Nisa v Porajówě

Autoři tří vítězných snímků získali ocenění. Jejich fotografie si můžete prohlédnout zde na našich internetových stránkách a též v příštím ročním kalendáři Svazku měst. Všechny ostatní fotografie ze soutěže jsou rovněž uvedeny níže.

1. Ewa Wiśniewska (Bogatynia) – Lausitzer Neiße / Nysa Łużycka / Lužická Nisa

2. Anna Chorab (Bogatynia) – Licht der Hoffnung / Światełko nadzieji / Světlo naděje

3. Paweł Dusza (Bogatynia) – Neiße bei Porajów / Nysa Porajów / Nisa v Porajówě

Všechny ostatní soutěžní fotografie

Ewa Wiśniewska - Na cestě k Výhledům

Ewa Wiśniewska - Pohled na Výhledy

Anna Chorab - Moje město na okraji Polska

Anna Chorab - Trojzemí

Paweł Dusza - Výhledy-Hrádek

Paweł Dusza - Mariánský kostel v Žitavě

Oldřich Souček - Hrádek-Horní náměstí-Vánoční atmosféra

Oldřich Souček-Hrádek nad Nisou-Panorama

Oldřich Souček - Kristýna a vodník

Roman Sedláček - Za soumraku

Roman Sedláček - Hrádecký koník

Roman Sedláček - Ochránce Kristýny

Laura Jankowski - Žitavská panorama 1

Laura Jankowski - Žitavská panorama 2

Laura Jankowski - Žitavská panorama 3

Jaromír Mottl - Chrám pokoje

Jaromír Mottl - Kaple Panny Marie Pomocné

Jaromír Mottl - Pohádková chaloupka

Magda Piekło - Hrádek nad Nisou

Magda Piekło - Kopaczów

Magda Piekło - Žitava

Karel Kříž - Regionální expres Trilex na polském úseku mezi Hrádkem a Žitavou

Karel Kříž - Regionální expres Trilex mezi Žitavou a Hrádkem s výhledem na město

Jaroslaw Dymarski - Bogatynia-2towers

Jaroslaw Dymarski - Bogatynia by night

Jaroslaw Dymarski - Bogatynia Trojzemí

Helmar Schulze - Pohled z věže

Helmar Schulze - Dům Schminke

Helmar Schulze - Zhořelecké zrcadlo